Vés al contingut principal

Explicació de les funcions i tasques que desenvolupa la Unitat de Dret Constitucional

Les funcions de la Unitat de Dret constitucional son: impartir els ensenyaments en Dret constitucional i les seves especialitats d’acord amb els plans d’estudis i la programació docent de les Facultats i Escoles corresponents; impulsar les activitats i iniciatives docents i investigadores del personal acadèmic.; fomentar la creació de grups d’investigació i promoure projectes d’investigació; organitzar i desenvolupar cursos especialitzats, programes de doctorat i fomentar l’elaboració de tesis doctorals; fomentar la renovació científica i pedagògica dels seus membres; promoure contractes en l’àmbit de la recerca amb persones físiques, entitats públiques o privades, nacionals o estrangeres, i en general canalitzar les propostes docents, de recerca i de transferència de coneixement.