Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Ciència Política i Dret Públic

Dret Constitucional

Les funcions de la Unitat de Dret constitucional son: impartir els ensenyaments en Dret constitucional i les seves especialitats d’acord amb els plans d’estudis i la programació docent de les Facultats i Escoles corresponents; impulsar les activitats i iniciatives docents i investigadores del personal acadèmic.; fomentar la creació de grups d’investigació i promoure projectes d’investigació; organitzar i desenvolupar cursos especialitzats, programes de doctorat i fomentar l’elaboració de tesis doctorals; fomentar la renovació científica i pedagògica dels seus membres; promoure contractes en l’àmbit de la recerca amb persones físiques, entitats públiques o privades, nacionals o estrangeres, i en general canalitzar les propostes docents, de recerca i de transferència de coneixement.

REGLAMENT DE LA UNITAT DE DRET CONSTITUCIONAL

 

Altres documents:

Acta de la reunió del Consell d'Unitat de Dret Constitucional 02 de febrer de 2023

Acta de la reunió del Consell d'Unitat de Dret Constitucional 21 de novembre de 2022