Vés al contingut principal

Curs d'Estadística Bàsica amb IBM SPSS Statistics

15 gen. 2024
Compartir per Whatsapp Compartir per e-mail

El curs d'Estadística Bàsica amb IBM SPSS Statistics s'impartirà en format virtual a temps real els dies 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 i 31 de gener de 2024 de 10:00 a 12:00.

Enllaç al formulari d'inscripció al curs

Imatge amb el nom del software IBM SPSS

Presentació:

IBM SPSS Statistics és una potent plataforma de programari estadístic. Ofereix un conjunt d'eines que permet realitzar una àmplia varietat d'anàlisis estadístiques a través dels menús del programa o via la programació amb sintaxis.

La seva facilitat d'ús, flexibilitat i adaptació fan d’IBM SPSS Statistics un programari accessible per a usuaris amb diferents habilitats. A més, l'organització dels menús permet identificar correctament l'anàlisi a realitzar, així com l’obtenció ràpida dels resultats.

En aquest curs s'introdueixen els conceptes bàsics de gestió de bases de dades i anàlisis estadístiques per tal de poder donar una base sòlida amb la què emprendre una anàlisi estadística. Es farà èmfasi en la implementació i interpretació dels resultats en IBM SPSS Statistics.

La realització d'aquest curs es farà online, via Streaming, mitjançant la plataforma Teams en sessions de dues hores diàries. Els assistents a aquest curs han de tenir accés propi al software IBM SPSS Statistics i a internet durant la realització del curs.

Programa del curs:

Sessió 1: Introducció a IBM SPSS Statistics

 • Introducció al IBM SPSS Statistics.
 • Finestres de treball.
 • Crear una base de dades amb IBM SPSS Statistics.
 • Importació de fitxers de dades creats amb altres softwares (format text, Excel, ...).
 • Fusionar arxius.

Sessió 2: Gestió de bases de dades

 • Introducció.
 • Detecció i correcció d'errors.
 • Ordenar casos i identificar casos duplicats.
 • Creació de filtres i selecció de casos.
 • Segmentar arxiu i Ponderar casos.
 • Creació i recodificació de variables.
 • Tractament de missings.

Sessió 3: Estadística descriptiva I

 • Mirant les dades.
 • Tipologia de variables.
 • Variables qualitatives.
 • Variables quantitatives.
 • Representació gràfica.

Sessió 4: Estadística descriptiva II

 • Estadística descriptiva bivariada.
 • Dues variables qualitatives.
 • Una variable quantitativa i una variable qualitativa.
 • Dues variables quantitatives.

Sessió 5: Inferència estadística per a una població I

 • Evidencies i Causalitat.
 • Introducció a la Inferència estadística.
 • Estimació puntual.
 • Estimació per Interval de Confiança.

Sessió 6: Inferència estadística per a una població II

 • Proves d'hipòtesis: per a una mitjana, per a una proporció, per a una mediana i contrast de normalitat.
 • Relació entre l'Interval de Confiança i la Prova d'hipòtesi.
 • Significació estadística vs Rellevància científica.

Sessió 7: Inferència estadística per a dues poblacions I

 • Inferència paramètrica:
  • Proves d'hipòtesis per a dues mostres independents.
  • Proves d'hipòtesis per a dues mostres relacionades.
 • Inferència no paramètrica:
  • Proves d'hipòtesis per a dues mostres independents.
  • Proves d'hipòtesis per a dues mostres relacionades.

Sessió 8: Inferència estadística per a dues o més poblacions II

 • Contrast d'independència de la Khi-quadrat.
 • Contrast sobre el coeficient de correlació.
 • Contrast d'hipòtesis per a k mitjanes.
 • Contrast d'hipòtesis per a k medianes.

Destinataris:

El Curs d'Estadística Bàsica amb IBM SPSS Statistics està dirigit a universitaris, professorat i professionals que vulguin adquirir coneixements d'Estadística, i que desitgin introduir-se en la utilització d'aquest software per tal d'aplicar-lo en la seva àrea de coneixement i/o treball.

El curs es realitzarà en format virtual a temps real.

Requeriments previs:

Coneixements previs de programes per al tractament de bases de dades i fulls de càlcul.

Professorat:

 • Anabel Blasco - Coordinadora Àrea de Formació SEA, UAB.
 • Ester Boixadera - Assessora Estadística del Servei d'Estadística Aplicada, UAB.
 • Oliver Valero - Coordinador Àrea de Consultoria SEA, UAB.
 • Ana Vázquez - Assessora estadística del Servei d'Estadística Aplicada, UAB.

Detalls d'organització:

El Curs d'Estadística Bàsica amb IBM SPSS Statistics s'impartirà els dies 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 i 31 de gener de 2024 de 10:00 a 12:00.

La durada total del curs és de 16 hores.

El nombre mínim de participants per a la realització del curs és 10, i el màxim és de 20.

Formulari d'inscripció al curs

Un cop rebut el vostre formulari, us confirmarem mitjançant un correu electrònic si teniu plaça assignada o bé que esteu en llista d'espera.

Quotes d'inscripció (2024):

Concepte Tarifa UAB Tarifa No UAB
Inscripció (abans del 22 desembre) 217,35 € 380,88 €
Inscripció (després del 22 desembre) 317,35 € 480,88 €

Tarifa UAB: membres acreditats de la UAB i estudiants de qualsevol universitat.

La tarifa s'estableix en base la persona/institució/empresa que realitza el pagament.

Descomptes:

 • Descomptes especials per a persones en situació d'atur. Presentant còpia del document d'alta o de renovació de la sol·licitud d'ocupació emès per l'Oficina de treball de la Generalitat de Catalunya.
 • Descomptes especials per a grups de persones procedent de la mateixa empresa/institució. Enviar e-mail a s.estadistica@uab.cat.

Descomptes no acumulables.

Detalls de pagament:

Un cop rebuda la sol·licitud de la preinscripció, rebreu un correu electrònic informant-vos dels detalls per a realitzar el pagament de la inscripció.

Abans d'efectuar el pagament, espereu a rebre la nostra confirmació de la reserva d'una plaça per al curs.

Una vegada s'hagi efectuat el pagament del curs, i si no hi ha cap motiu de força major, no es retornaran els diners de la inscripció.

Dins de