Vés al contingut principal

Consultoria

El Servei d'Estadística ofereix consultoria en totes les vessants de l'estadística amb l’objectiu d’aportar solucions concretes i factibles a les necessitats de l'investigador en qualsevol fase del projecte, vetllant per l'ús adient  de la metodologia, la tècnica i les eines estadístiques.

El Suport Estadístic Integral està adreçat a investigadors que desitgen un assessorament complert per fer l'anàlisi estadística del seu estudi.

L'objectiu final d'aquest tipus de consultes és proporcionar a l'investigador un Informe Estadístic amb els resultats de les anàlisis i els detalls metodològics del procés.

  • Estudis Confirmatoris: Per tal de confirmar les hipòtesis de l'investigador, en general planificades a priori mitjançant un protocol de treball.
  • Estudis Exploratoris: Amb l'objectiu de descriure, identificar, classificar i explorar la informació de l'experiment.
  • Validació d’expert: Per tal de proporcionar a l'investigador un diagnòstic objectiu i independent d'una proposta concreta d'anàlisi d'un experiment.
  • Revisió del disseny de l'estudi: Com a fase prèvia abans d'iniciar l'experiment, per tal de revisar el protocol de treball, determinar la mida de la mostra necessària i establir el pla de mostreig.

Quan es sol·licita aquest servei s'elabora un pressupost detallat de les parts de l'estudi estadístic. Es tindrà en compte:

  • La dificultat del problema
  • Els materials i el programari involucrats
  • El termini d'entrega
  • El nivell d'implicació
  • La tarifa associada a l'entitat promotora client (Intern, Mixta, Extern)
  • L'elaboració d'un pressupost orientatiu no suposa cap cost.

Enllaç a Sol·licitud de consulta