Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Química

Resolució de premis extraordinaris del programa de doctorat en Química (tesis del curs 2021-2022)

24 març 2023
Compartir per Whatsapp Compartir per e-mail

CONVOCATÒRIA DE PREMIS EXTRAORDINARIS DEL DOCTORAT EN QUÍMICA TESIS DEFENSADES DURANT EL CURS 2021-22

Premi Química

La Comissió de Doctorat, reunida el passat dia 20 de juny de 2023, ha concedit el premi extraordinari per tesis del programa de doctorat en Química defensades durant el curs 2021-22, als següents doctors i doctores:

 • Boix I Soler, Gerard
 • del Pozo Carvajal, Cristina
 • Enrique Romero, Joan
 • García-Risco Aguado, Mario-Emilio
 • Herrera Chacón, Anna
 • Motiram Corral, Kumar
 • Norjmaa, Gantulga

Podeu consultar la llista de premiats al següent enllaç: https://www.uab.cat/web/estudis/doctorat/premis-extraordinaris-de-doctorat-1345776542096.html

I. OBJECTE

Es convoquen els premis extraordinaris del programa de Doctorat en Química per tesis defensades entre l’1 d’octubre de 2021 i el 30 de setembre de 2022, corresponent al curs acadèmic 2021-22. Tots els estudiants que hagin obtingut el títol durant aquest període són elegibles.

II. ACREDITACIÓ DE MÈRITS I DOCUMENTACIÓ

Els candidats/es que ho desitgin poden lliurar la seva acreditació de mèrits amb el model normalitzat juntament amb una còpia de la documentació acreditativa de les contribucions a congressos, patents, etc. (En cas que la documentació hagi estat afegida l’expedient online de doctorat del candidat/a de manera prèvia al dipòsit de la tesi, no caldrà lliurar els documents corresponents sinó només fer constar l’activitat al model normalitzat). 

Tant l’acreditació de mèrits com la documentació annexa, s’ha de lliurar a la Secretaria del Departament de Química, per correu electrònic, a l’adreça: gestio.postgrau.quimica@uab.cat.

III. CALENDARI

 • Termini de presentació d’acreditacions: del 20 de març al 24 d’abril del 2023.
 • Aprovació de la proposta de premis per part de la Comissió avaluadora: Juny de 2023.
 • Cerimònia de lliurament dels Premis extraordinaris: Novembre de 2023 (previsió).

IV. COMPOSICIÓ DEL COMITÈ

El Comitè està format per tres membres doctors amb experiència investigadora acreditada. 

Membres titulars:

President: Dr. Gregori Ujaque (Dept. Química, UAB)

Secretari: Dra. Laia Francas Forcada (Dept. Chemistry UAB)

Vocal: Dr. Inhar Imaz Gabilondo (ICN2)

V. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES APORTACIONS CIENTÍFIQUES

 1.  Articles originals en revistes científiques: Aquests es puntuaran tenint en compte els valors dels índexs d’impacte de la revista. Cada aportació puntuarà 2 vegades l’índex d’impacte.  Les puntuacions de les aportacions dels sol·licitants es dividiran per N, on N és la posició del candidat en la llista d’autors. En el cas, que aquesta sigui per ordre alfabètic, el director de tesi haurà d’especificar el grau de participació del candidat.
 2. Patents: Es distingirà entre patents en explotació (40 punts) i no explotació (4 punts). 
 3. Comunicacions a congressos: Es distingiran comunicacions orals ( 6 punts), flash (3 punts) i pòsters (1 punt)                                 
 4. Altres contribucions: menció internacional, capítols de llibre, divulgació científica, etc. Es puntuaran a criteri del tribunal fins a un màxim de 10 punts.

VI. PROPOSTA DELS PREMIS EXTRAORDINARIS

La comissió valorarà les aportacions científiques de cada tesi d’acord amb els criteris de valoració. Sumades les puntuacions, els candidats seran ordenats de major a menor i s’assignaran els premis per ordre de prelació.

L’avaluació tindrà en compte només les aportacions científiques realitzades en el marc de la Tesi Doctoral.

La comissió avaluadora pot proposar un màxim de 7 premis pel curs 2021-22 (32 tesis defensades).

VII. APROVACIÓ I PUBLICACIÓ DELS PREMIS EXTRAORDINARIS

La Junta Permanent de l’Escola de Doctorat aprovarà, si escau, la proposta de premis per tesis del curs 2021-2022 i publicarà la llista de premis atorgats. 

Enllaç publicació dels Premis Extraordinaris: 

Universitat Autònoma de Barcelona  >> Estudis  >> Doctorat >> Premis Extraordinaris de Doctorat  

Dins de