Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Química

Resolució de premis extraordinaris del programa de doctorat en Ciència de Materials (tesis del curs 2020-2021)

24 març 2023
Compartir per Whatsapp Compartir per e-mail

La Comissió Acadèmica del PDCM estableix els següents criteris per proposar els premis extraordinaris de doctorat relatius al curs acadèmic 2020-2021 (1-oct 2020 - 30 set. 2021). Són els següents:

Quimica

La Comissió de Doctorat, reunida el passat dia 20 de juny de 2023, ha concedit el premi extraordinari per tesis del programa de doctorat en Ciència de Materials defensades durant el curs 2020-21, als següents doctors i doctores:

 • Eiler, Konrad
 • Güell I Grau, Pau
 • Molet Bachs, Pau
 • Rodríguez Martínez, Xabier
 • Zapata Arteaga, Osnat
 • Zhang, Ting

Podeu consultar la llista de premiats al següent enllaç: https://www.uab.cat/web/estudis/doctorat/premis-extraordinaris-de-doctorat-1345776542096.html

CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES APORTACIONS CIENTÍFIQUES:

 1. Articles originals en revistes científiques: Aquests es puntuaran tenint en compte els valors dels índexs d’impacte del JCR-SCIE de la revista. Cada aportació puntuarà 2 vegades l’índex d’impacte. Les puntuacions de les aportacions dels sol·licitants es dividiran per N, on N és la posició del candidat en la llista d’autors. En el cas que aquesta sigui per ordre alfabètic, el director de tesi haurà d’especificar el grau de participació del candidat. En el cas que hi hagi dos o més primers co-autors amb asterisc, encara que el sol·licitant no estigui en primera posició es comptarà igualment com a primera posició. Per últim, en el cas que el sol·licitant consti com a autor per correspondència (corresponding author) se li sumarà 1 punt més (sense dividir-lo per N) al càlcul anterior.
 2. Patents: Es distingirà entre patents en explotació (40 punts) i no explotació (4 punts).
 3. Comunicacions a congressos: Es distingiran comunicacions orals (6 punts), flash (3 punts) i pòsters (1 punt).
 4. Altres contribucions: menció internacional, capítols de llibre, divulgació
  científica, etc... Es puntuaran a criteri del tribunal fins a un màxim de 10
  punts.

Composició del tribunal:
El tribunal estarà format per tres membres titulars i dos suplents, tots doctors amb
experiència investigadora acreditada:


President: Dr. Roger Bofill (Dept. Química, UAB)
Vocal: Dra. Marta González (Dept. Física, UAB)
Secretari: Dr. Gerard Tobias (ICMAB)


Suplent 1: Dr. Jordi Arbiol (ICN2)
Suplent 2: Dra. Eva Pellicer (Dept. Física, UAB)

Les sol·licituds hauran d'enviar-se a Gestio.pg.ciencia.materials@uab.cat abans del 21 d'abril de 2023.

 

Dins de