Vés al contingut principal

Línies de recerca

Les línies de recerca del departament, junt amb el nom dels professors responsables, s’indiquen a continuació:
 

Àrea de Genètica

 • Causes i conseqüències de les reordenacions cromosòmiques. Alfredo Ruiz.
 • Impacte evolutiu  dels elements transponibles. Alfredo Ruiz.
 • Evolució molecular i estructural dels genomes. Alfredo Ruiz.
 • Mecanismes genètics i ecològics que promouen biodiversitat en comunitats naturals. Antonio Fontdevila, Mauro Santos.
 • Evolució molecular d'elements genètics mòbils en híbrids interespecífics i en poblacions naturals colonitzadores. Antonio Fontdevila, Maria Pilar Garcia Guerreiro.
 • Arquitectura genètica de l'especiació. Antonio Fontdevila.
 • Base genètica de l'adaptació tèrmica. Mauro Santos.
 • Potencial evolutiu d'espècies endèmiques. Mauro Santos, Enrico Rezende.
 • Evolució de sistemes genètics primitius. Mauro Santos.
 • Estudi de l'estructura de poblacions naturals de Drosophila utilitzant marcadors moleculars. Antonio Fontdevila, Mauro Santos.
 • Filogènia molecular del complex buzzati (grup repleta; gènere Drosophila). Antonio Fontdevila, Mauro Santos.
 • Evolució molecular d'elements genètics mòbils en híbrids interespecífics i en poblacions naturals. Antonio Fontdevila, Mauro Santos.
 • Inestabilitat genètica híbrida interespecífica deguda a transposició d'elements mòbils en Drosophila. Antonio Fontdevila, Maria Pilar Garcia Guerreiro.
 • Expressió del retrotransposó Osvaldo en línies i híbrids interespecífics de Drosophila. Antonio Fontdevila, Maria Pilar Garcia Guerreiro.
 • Taxes d'ocupació d'elements transposables en poblacions originals i colonitzadores de Drosophila mitjançant la tècnica d'hibridació "in situ" en cromosomes politènics. Antonio Fontdevila, Maria Pilar  Garcia Guerreiro.
 • Anàlisi bioinformàtica de la diversitat nuclootídica. Antonio Barbadilla.
 • Associació genotip-fenotip. Antonio Barbadilla.
 • Models matemàtics de formació de patró i evolució morfològica. Isaac Salazar.
 • Morfometria d'embrions i evolució. Isaac Salazar.
 • Biomonitorització de poblacions humanes per a la determinació del risc genètic d'exposicions ambientals, laborals o terapèutiques. Ricard Marcos, Amadeu Creus, Susana Pastor.
 • Polimorfismes genètics com a factors de susceptibilitat individual. Ricard Marcos, Amadeu Creus, Antònia Velázquez, Susana Pastor.
 • Detecció i mecanismes de genotoxicitat de contaminants ambientals. Ricard Marcos, Amadeu Creus, Alba Hernández.
 • Genètica o biologia molecular de l'anèmia de Fanconi i d'altres malalties rares resultants d'errors en la reparació de les lesions a l'ADN. Jordi Surrallés, Massimo Bogliolo.

Àrea de Microbiologia

 • Bases moleculars de la patogènesis i resistència a fàrmacs de Mycobacterium tuberculosis. Isidre Gibert .
 • Detecció i caracterització de mecanismes de resistència, principalment resistències a betalactàmics en enterobacteris. Beatriz Mirelis, Ferran Navarro.
 • Detecció y caracterització de la resistència a antituberculosos en micobacteris i la seva epidemiologia. Pere Coll.
 • Diagnòstic ràpid de les malalties infeccioses amb especial interès en Virologia, Parasitologia i Micologia. Carme Muñoz , Ferran Sánchez , Núria Rabella. Núria Margall, Roser Pericas.
 • Disseny de sensors microbians per a aplicacions biotecnològiques, clíniques i ambientals. Jordi Mas, Olga Sánchez.
 • Efecte dels contaminants: hidrocarburs i metalls en les poblacions de microorganismes d'ambients naturals i artificials. Isabel Esteve, Antoni Solé.
 • Estudi de la diversitat microbiana en sistemes agrícoles. Impacte de tractaments fitosanitaris. Núria Gaju, Maria Ramos Martínez-Alonso.
 • Genòmica de patògens bacterians adreçada a la identificació de factors de virulència i al disseny de noves vacunes. Jordi Barbé, Susana Campoy, Montserrat Llagostera.
 • Utilització dels micobacteris ambientals en l’estudi de la tuberculosi i en el tractament del càncer. Marina Luquin, Esther Julián.
 • Mecanismes de regulació de l'expressió gènica en bacteris patògens. Jordi Barbé, Susana Campoy.
 • Síntesis de precursors del DNA i patogènesis. Isidre Gibert.
 • Estudi dels mecanismes de resistència als antibacterians. Guillem Prats.
 • Aplicacions biotecnològiques dels bacteriòfags. Montserrat Llagostera, Maria Pilar Cortés.