Vés al contingut principal

Grups de recerca

Les línies de recerca del departament, junt amb el nom dels professors responsables, s’indiquen a continuació:

Els grups de recerca consolidats del departament són els següents:

Àrea de Genètica

• Grup de Biologia Evolutiva (GBE) 2009SGR0636.

Santos Maroño, Mauro; Fontdevila Vivanco, Antoni; García Guerreiro, María Pilar; Landaeta Rezende, Enrico; Morán Iturralde, Tomás Ernesto; Peiró Navarro, Montserrat; Betancourt Cano, Luz Angela; Dolgova , Olga; Vela Peralta, Doris Jimena. Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació.

• Grup de Genòmica, Bioinformatica i Evolució. 2009SGR0088.

Ruiz Panadero, Alfredo; Barbadilla Prados, Antonio; Camargo Silva Gonçalves de Oliveira, Deodoro; Casillas Viladerrams, Sònia; Centeno Ortiz, Emilio; Delprat Obeaga, María Alejandra; Puig Font, Marta; Salazar Ciudad, Isaac; Vila Ujaldón, Roger; Ayllon Gomez, Fernando; Barron Aduriz, Maite Garazi; Calvete Torres, Oriol; Egea Sánchez, Raquel; Marzo Llorca, Maria del Mar; Prada Quiroga, Carlos Fernando; Ramia Jesus, Miquel; Talavera Mor, Gerard; Vlad-Eugen , Dinca.

• Grup d'Inestabilitat Genòmica i Reparació del DNA. 2009SGR0489.

La recerca del grup es centra en la síndrome de predisposició al càncer anèmia de Fanconi com a model per l’estudi de la inestabilitat genòmica i la reparació del DNA i les seves conseqüències i aplicacions bàsiques i clíniques. El grup, que també està afiliat al CIBER de malalties rares, acull el biobanc de síndromes de reparació i el servei d’anàlisis de fragilitat cromosòmica de la UAB.

Surrallés Calonge, Jordi; Cabré Fabré,Oriol; Bogliolo, Massimo; Ramírez de Haro, María José; Callen Moreu, Elsa; Pujol Calvet, Roser; Minguillón Pedreño, Jordi; Castella Castella, Maria; Castillo Bosch, Pau; Villa Fontes, Jordi; Hernández Viezma, Gonzalo; Duran Salas, Carmen; Molina Romero, Ana.

Més informació a la web del grup: http://gig.uab.cat

• Grup de Mutagènesi. 2009SGR0725.

El Grup de Mutagènesi, creat al 1980, desenvolupa la seva activitat determinant tant els efectes produïts en el DNA per diferents tipus d'exposicions, com els mecanismes involucrats, així com la importància dels factors genètics de sensibilitat individual com a moduladors del risc genotòxic.

Marcos Dauder, Ricard; Creus Capdevila, Amadeu; Hernández Bonilla, Alba; Pastor Benito, Susana; Velázquez Henar, María Antonia; Xamena López, Noel; Akdi , Abdelmouniam; Carmona Ortiz, Erico; Georgieva Stoyanova, Elitsa; Liviac Muñoz, Danae Marcela; Moreno Palomo, Jenifer; Soriano Tarraga, Carolina; Zúñiga Venegas, Liliana Andrea. Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació.


Àrea de Microbiologia

• Grup de Microbiologia Ambiental. 2009SGR1379.

El grup dedica la seva activitat de recerca a la caracterització de comunitats microbianes naturals sotmeses a diferents tipus d'agresions degudes a la presencia de contaminant quimics, hidrocarburs, metalls o productes fitosanitaris, així com al desenvolupament de metodologies avançades per a la monitorització en línea de biomasa i d'activitat microbiana.

Gaju Ricart, Núria; Esteve Martínez, Isabel; Martínez Alonso, María-Ramos; Mas Gordi, Jordi; Sánchez Martínez, Olga; Solé Cornellà, Antonio; Tomas Sanz, Núria; Vigues Frantzen, Núria; Escolano Sánchez, Jordi; Garrido Molina, Laura; Maldonado Ortiz, Juan; Mallorquí Pujolràs, Marta; Puyen Guerra, Zully Margoth. Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació.

• Grup de Microbiologia Molecular.  2009SGR1106.

Des de fa més de 25 anys, la recerca del grup s’ha centrat en l’estudi dels mecanismes de reparació del DNA en procariotes tant a nivell evolutiu com la seva implicació en patogènia i en la disseminació d’elements genètics mòbils que codifiquen resistències a antibacterians. També s’estudien els mecanismes bacterians de captació de cations divalents aplicats al desenvolupament de noves vacunes i els usos biotecnològics dels bacteriòfags.

Barbé García, Jordi; Llagostera Casas, Montserrat; Campoy Sánchez, Susana; Cortés Garmendia, Maria del Pilar; Àlvarez Juste, Gerard; Teixidó Devesa, Laura; Bardina Fons, Carlota; Spricigo, Dennis; Medina Ruiz, Laura; Lissidini Aranda, Andrea Isis; Mayola Coromina, Albert; Noguera Ortega, Estela; López Cubillos Yuly de los Ángeles; Escribano Fernández, Susana, Pérez Jiménez, Ariadna.

• Grup de Microbiologia Bàsica i Aplicada. 2009SGR00108.

Villaverde Corrales, Antoni P; Astola Vargas, Josep; Corchero Nieto, José Luis; Ferrer Miralles, Neus; Gibert González, Isidre; Luquin Fernandez, Marina; Roca Subira, Ignasi; Rodríguez Carmona, Escarlata; Julián Gomez, Esther; Vazquez Gómez, Esther; Vazquez Lima, Felicitas; Cubarsí Morera, Rafael; Platas Giralt, Gemma; Unzueta Elorza, Ugutz; Martinez Alonso, Mónica; Panosa Borràs, Anaïs; Domingo Espín, Joan; Seras Franzoso, Joaquím; Garcia Fruitos, Elena; Gómez Camacho, A. Celeste, Gonzalez Montalban, Núria; Mendoza Moreno, Rosa; Agustí Adalid, Gemma; Rodríguez Güell, Elisabeth; Secanella Fandos, Silvia; Panosa Borràs, Anaïs;  Andreu Martin, Núria; Huedo Moreno, Pol; Martínez Alcalà, Paula; Toledo Rubio, Verónica.

• Grup de Microbiologia Clínica i Patologia Infecciosa Experimental. 2009SGR1485.

El Grup de Microbiologia Clínica i Patologia Infecciosa Experimental centra la seva activitat investigadora en el desenvolupament, l’estandardització i l’avaluació clínica de tècniques microbiològiques, immunològiques i de biologia molecular que poden ser utilitzades en el diagnòstic de les malalties infeccioses. El Grup també és dedica al desenvolupament de models experimentals en patologia infecciosa, a l’estudi de mecanismes moleculars de resistència als antimicrobians i a l’avaluació de l’activitat antimicrobiana de nous antisèptics i desinfectants. Una part important de les línies d’investigació del Grup estan centrades en patògens respiratoris i molt especialment en les micobactèries (Mycobacterium tuberculosis i micobactèries oportunistes). En l’última dècada s’han destacat àrees que centren la seva activitat investigadora en virologia molecular i patogènia de les infeccions víriques, immunologia de la inflamació i noves molècules antiinflamatòries bacterianes, així com també en epidemiologia i salut pública de les malalties transmissibles.

Ausina Ruiz, Vicente; Matas Andreu, Joana María; Cardona Iglesias, Pere Joan; Domínguez Benítez, José Antonio; Martró Català, Elisa; Giménez Pérez, Montserrat; Prat Aymerich, Cristina; Hernández Rodríguez, Águeda; Rodrigo Gonzalo de Liria, Carlos; Ruiz Manzano, Joan; Oller Sales, Benjamín; Guirado Cáceres, Evelyn; Quesada Fernández, Mª Dolores; Fernández Ribas, Gema; Fràbrega Sabeté, Jordi; Méndez Hernández, María Jesús; Azuara Robles, Marta; Navines López, Jordi; Pinto Alonso, Sergio, Molinos Abós, Sònia; Vilaplana Massaguer, Cristina; Cáceres Casademunt, Neus; Blanco Palencia, Silvia; García Sierra, Nerea; Lacoma de la Torre, Alicia; Latorre Rueda, Irene; Saludes Montoro, Verónica; Fuenzalida Inostroza, Loreto; Jordana Lluch, Elena; Gil Sánchez, Olga; Arcos Nocete, Virginia; Amat Riera, Isabel; Díaz Pedroza, Jorge; Carrasco Díaz, María; Benito López, Marisol; Bascuñana Prieto, Elisabeth; Ramil Hernández, María del Carmen; Cuesta Alonso, Miguel Ángel; Fernández Jacobe, Gregorio; Haba Giménez, Lucía; Hernández Bolaños, Jordi; Pérez Díaz, Miguel; Sánchez Muñoz, María Dolores; Alcaide Jordà, Mireia.

Grup de Recerca en Microbiologia Clínica. 2009SGR01394

L'activitat de recerca del grup es centre en: a) Resistència als antimicrobians (betalactàmics i antituberculosos fonamentalment), tant a nivell de caracterització dels mecanismes moleculars de resistència, com de la seva difusió vertical (estudis de clonalitat) o horitzontal (plasmidis, transposons i integrons). b) Desenvolupament de sistemes que permetin la detecció ràpida dels mecanismes moleculars de resistència (antibiograma molecular) a fi efecte d'orientar el tractament inicial i assegurar una terapèutica eficaç. c) Implementar la biologia molecular en estudis epidemiológics, directes de mostra o a partir d'aïllaments, com per exemple a l'estudi de brots, o en la identificació de microorganismes (taxonomia), amb l'aplicació de la PCR a temps real o amb xips de baixa densitat al diagnòstic clínic (toxoplasmosi, sèpsia neonatal, meningitis bacteriana o peritonitis). Formem part activa de diverses xarxes o organismes (RETIC, UITB, GEMARA, SEM) amb una important vessant formativa.

Coll Figa, Pere; Muñoz Batet, Carme; Mirelis Otero, Beatriz; Rabella Garcia Núria; Navarro Risueño, Ferran; Margall Coscojuela, Núria; Sánchez Reus, Fernando; Pericas Pages, Roser; March Vallverdú, Francesca; Miró Cardona, Elisenda; Español Fran, Montserrat; Montemayor Van Rooy, Michel; Gómez Martínez, Laura; Mata García, Caterina.