Vés al contingut principal

Segona Convocatòria 2021 Programa Serra Hunter - Second call 2021 Serra Hunter Programme

23 set. 2021
Compartir per Whatsapp Compartir per e-mail

Oferta contractació de la segona Convocatòria 2021 Programa Serra Hunter – Contract offered in the second call 2021 Serra Hunter Programme.

SerraHunterLogo

Categoria: Professor LECTOR

Perfil: Criminologia

Perfil docent:

  • Grau de Criminologia: Penologia (la docència s’impartirà parcialment en anglès) 
  • Grau de Criminologia: Llenguatge criminològic (la docència s’impartirà en anglès) 
  • Grau de Criminologia: Delinqüència juvenil
  • Grau de Criminologia: Teories criminològiques (la docència s’impartirà parcialment en anglès) 
  • Grau de Criminologia: Introducció a la criminologia

Hores de dedicació total a la docència (classes presencials, preparació de classes, direcció de treballs de fi d'estudis, tutories, seguiment, avaluació): 477 hores anuals (aproximadament 150 hores presencials). 


Category: Tenure-eligible lecturer

Profile: Criminology

Teacher profile:

  • Degree in Criminology:  Penolology (Teaching partially in English)
  • Degree in Criminology: Criminological Language (Teaching in English)
  • Degree in Criminology -Juvenile delinquency
  • Degree in Criminology -Theoretical criminology (Teaching partially in English)
  • Degree in Criminology - Introduction to Criminology

Total dedication hours (including classes, preparation of materials for classes, supervision of Final Degree Projects, students’ tutorship, monitoring and evaluation): 477 hours per year (150 hours in person, approximately). 

 

Més informació / More information

 

Dins de