Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Bioquímica i Biologia Molecular

Serveis

Servei de Bioquímica Clínica Veterinària

El Servei de Bioquímica Clínica Veterinària (SBCV) forma part del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona. Es considera un centre de referència en la bioquímica clínica veterinària.

El laboratori està especialitzat en la determinació de diferents tipus de paràmetres bioquímics, en mostres d’una àmplia varietat d’especies animals (petits animals, animals de renda, animals salvatges, animals exòtics i animals de laboratori).

Ofereix els seus serveis a clients relacionats amb la medicina veterinària, producció animal, industria alimentaria, biomedicina i biotecnologia; tant en l’àmbit públic com privat.

El SBCV també es troba implicat en el disseny, desenvolupament i validació de noves tècniques, en el desenvolupament de reactius comercials per a veterinària, així com, l’assessorament científic i tècnic.

Laboratori de Referència d’Enzimologia Clínica 

El Laboratori de Referència d’Enzimologia Clínica (LREC) col·labora amb les organitzacions internacionals d’estandardització i els fabricants de la indústria del diagnòstic in vitro en el desenvolupament de procediments de mesura i de materials de referència per enzims en l’àmbit del laboratori clínic. També ofereix el seus serveis als laboratoris clínics, als grups de recerca, a les empreses i als organismes públics i privats, entre d’altres.