Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Bioquímica i Biologia Molecular

Organització

Directora del Departament
Assumpció Bosch Merino
Despatx: H/500
Facultat: Biociències
Telèfon: 93 581 4203
Adreça electrònica:  assumpcio.bosch@uab.cat

Curriculum de la Directora del departament

Secretari del Departament
Jose Ramon Bayascas Ramirez
Facultat: Medicina
Telèfon: 93 581 3762
Adreça electrònica:  joseramon.bayascas@uab.cat

Coordinador de la Unitat de Biociències
Jaume Piñol Ribas
Despatx: MRB/-118
Facultat: Biociències
Telèfon: 93 581 1474
Adreça electrònica:  jaume.pinyol@uab.cat

Coordinador de la Unitat de Biofísica
Ramón Barnadas Rodríguez
Despatx: M0-106B
Facultat: Medicina
Telèfon: 93 586 8476
Adreça electrònica:  ramon.barnadas@uab.cat

Coordinadora de la Unitat de Medicina
Roser Masgrau Juanola
Despatx: M2/111
Facultat: Medicina
Telèfon: 93 581 1574
Adreça electrònica:  roser.masgrau@uab.cat

Coordinador de la Unitat de Veterinaria
Joaquín Ariño Carmona
Despatx: IBF-017
Facultat: Veterinaria
Telèfon: 93 581 1315
Adreça electrònica: joaquin.arino@uab.cat