Novetats

Benvinguts al programa de mobilitat i intercanvi d'estudiants de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB

Aquest lloc web conté informació per aquells estudiants que volen participar en un dels programes dintercanvi de la facultat de Ciències de la comunicació: Erasmus (amb universitats europees), SICUE/Sèneca (amb universitats de l'estat espanyol) i Programa Propi (amb universitats fora de la Unió Europea).

PRÀCTIQUES INTERNACIONALS
PROGRAMA ERASMUS+ / PROPI PRÀCTIQUES – CURS 2017-2018


Més informació a la pàgina web del Servei d'Ocupabilitat de la UAB.
 

  Data límit de sol·licitud Data de resolució Distribució de places
Primera resolució 1.6.2017 15.6.2017 50 %
Segona resolució 1.9.2017 15.9.2017 20 %
Tercera resolució 1.11.2017 15.11.2017 20 %
Quarta resolució 1.2.2018 15.2.2018 10 %


ESTADES D'INTERCANVI EN UNIVERSITATS ESPANYOLES
PROGRAMA SICUE - CURS 2018-2019

Sol·licituds Del 13 DE FEBRER al 13 de MARÇ 2018
Sol·licitud electrònica a la pàgina http://sia.uab.es
Link: Sol·licitud i consulta Intercanvis OUT (Estudiants sortints)
1a Resolució 6 d’abril de 2018
1r període – Acceptació places Del 6 al 16 d’abril 2018
Canvis de plaça i reassignacions Del 17 al 27 d’abril de 2018
2a Resolució 4 de maig de 2018
2n període – Acceptació places Del 4 al 14 de maig de 2018
 
ESTADES INTERNACIONALS D'ESTUDIS
CONVOCATÒRIA ERASMUS+ / UAB EXCHANGE PROGRAMME
CURS 2019-2020
(Universitats europees i de fora d'Europa)


(Dates provisionals)

 Sol·licituds

Del 29 d’octubre al 12 de novembre 2018.
  
Sol·licitud electrònica a la pàgina http://sia.uab.es– Sol·licituds i consulta intercanvis OUT (Estudiants sortints)

 Presentació de certificats idiomes

Del 29 d’octubre al 12 de novembre 2018.

Els requisits d'idiomes de les universitats de destinació es poden consultar a:
- Erasmus+: Pàgina web de la Facultad - Mobilitat Internacional - Destinacions
- UAB Exchange Programme: Pàgina web de la UAB, apartat Mobilitat i Intercanvi International - UAB Exchange Programme - Destinacions.
  
S’ha de presentar el certificat original i fotocòpia en l’Oficina d’Intercanvis (Gestió Acadèmica) de la Facultat

 Resolucions

Primera adjudicació: 12 desembre 2018.
Segona adjudicació: 25 gener 2019.


Observacions:
- L’estudiant només podrà presentar una única sol·licitud on podrà indicar places de tots dos programes
indistintament.
- Universitats programa Erasmus+: L'estudiant haurà de demostrar que compleix  amb els requisits d'idioma de les universitats de destinació en el període de sol·licituds. El certificat d'idioma i la fotocòpia s'hauran de presentar com a molt tard el dia 12 de novembre de 2018 en la Gestió Acadèmica.
-Universitats UAB Exchange Programme: L'estudiant no haurà de presentar el certificat d'idioma en el període de les sol·licituds, però haurà de tenir el certificat per al mes de gener de 2019.