Novetats

Benvinguts al programa de mobilitat i intercanvi d'estudiants de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB

Aquest lloc web conté informació per aquells estudiants que volen participar en un dels programes dintercanvi de la facultat de Ciències de la comunicació: Erasmus (amb universitats europees), SICUE/Sèneca (amb universitats de l'estat espanyol) i Programa Propi (amb universitats fora de la Unió Europea).

PRÀCTIQUES INTERNACIONALS
PROGRAMA ERASMUS+ / PROPI PRÀCTIQUES – CURS 2017-2018


Més informació a la pàgina web del Servei d'Ocupabilitat de la UAB.
 

  Data límit de sol·licitud Data de resolució Distribució de places
Primera resolució 1.6.2017 15.6.2017 50 %
Segona resolució 1.9.2017 15.9.2017 20 %
Tercera resolució 1.11.2017 15.11.2017 20 %
Quarta resolució 1.2.2018 15.2.2018 10 %


ESTADES INTERNACIONALS D'ESTUDIS
CONVOCATÒRIA ERASMUS+ / UAB EXCHANGE PROGRAMME
CURS 2018-2019
(Universitats europees i de fora d'Europa)

 

 Sol·licituds

Del 30 d’octubre al 13 de novembre 2017.
  
Sol·licitud electrònica a la pàgina http://sia.uab.es– Sol·licituds i consulta intercanvis OUT (Estudiants sortints)

 Presentació de certificats idiomes

Del 30 d’octubre al 13 de novembre 2017.
  
S’ha de presentar el certificat original i fotocòpia en l’Oficina d’Intercanvis (Gestió Acadèmica) de la Facultat

 Resolucions

Primera adjudicació: 13 desembre 2017.
Segona adjudicació: 26 gener 2018.

Observacions: L’estudiant només podrà presentar una única sol·licitud on podrà indicar places de tots dos programes indistintament.

ESTADES D'INTERCANVI EN UNIVERSITATS ESPANYOLES
PROGRAMA SICUE - CURS 2018-2019


Sol·licituds Del 13 DE FEBRER al 13 de MARÇ 2018
Sol·licitud electrònica a la pàgina http://sia.uab.es
Link: Sol·licitud i consulta Intercanvis OUT (Estudiants sortints)
1a Resolució 6 d’abril de 2018
1r període – Acceptació places Del 6 al 16 d’abril 2018
Canvis de plaça i reassignacions Del 17 al 27 d’abril de 2018
2a Resolució 4 de maig de 2018
2n període – Acceptació places Del 4 al 14 de maig de 2018