Sessions informatives

Durant el curs acadèmic i segons el calendari de cadascun dels programes d'intercanvis, la Facultat organitza diverses sessions informatives dirigides als estudiants del centre.

Aquestes reunions informatives es realitzen per als programes:
- SICUE (universitats espanyoles)
- Erasmus+ Estudis (universitats europees)
- UAB Exchange Programme (universitats de fora d'Europa)

i en dos moments del procés:
- Quan es publica la convocatòria i s'obre el període de sol·licituds
- Quan l'estudiant de la Facultat ja ha estat seleccionat i necessita fer les gestions corresponents a la sol·licitud d'admissió en la universitat d'acollida i confecció de l'acord d'estudis.

La data, hora i lloc de les reunions es publicaran a la web de la Facultat (avisos) i també en aquest apartat.

Sessió informativa adreçada als estudiants de la Facultat
Convocatòria curs 2018-2019
Programa Erasmus+ / UAB Exchange Programme
Dia: 2 Novembre 2017
Hora: 13 h
Lloc: Sala de Graus