DestinacionsObligatori: L'estudiant pot sol·licitar qualsevol destinació independentment de la titulació, però s'ha de tenir en compte que els plans d'estudis entre universitats europees són molt diferents i els convenis bilaterals es signen dintre d'àrees de coneixements generals. És molt important abans de fer la sol·licitud consultar la pàgina web de les universitats de destinació per informar-se sobre l’oferta d’assignatures, el calendari acadèmic, el procediment d’admissió, etc… i assegurar-se que aquesta destinació és la que més us interessa a nivell acadèmic. En el llistat "Erasmus" us facilitem l'enllaç on es publica el catàleg d'assignatures de la universitat de destinació.

Requisits d'idiomes: S'ha de complir amb els requisits d'idiomes del requadre "Idioma 1". Si a més, teniu els coneixements del segon idioma de docència de la universitat de destinació, això us permetrà accedir a una oferta d'assignatures més àmplia durant l'intercanvi.
El certificat d'idioma original i una fotocòpia d'aquest s'ha de presentar a l'Oficina d'Intercanvis de la facultat (Gestió Acadèmica) dintre del període de sol·licituds.

Període d'estada: Quan s’indica 5 mesos, s’ha d’entendre una estada quadrimestral/semestral i quan s’indica 10 mesos s’entén que l’estada és d’un curs acadèmic complet. El número de mesos indicats és orientatiu. L’estada real a la universitat de destinació s’adaptarà al calendari acadèmic de la universitat de destinació. L’estudiant podrà escollir el quadrimestre d’estada en el moment de fer la sol·licitud (s’haurà d’indicar 1r/2n semestre).

Propi UAB: consultar pàgina general UAB-Mobilitat i intercanvi internacional

Erasmus
SICUE