SICUE

Sol·licituds: La convocatòria del programa SICUE correspon al Ministerio de Educación, Deportes y Cultura. Aquesta convocatòria es publica aproximadament al mes de gener/febrer.
 
Requisits de participació:

  • Ser estudiant de grau (els estudiants de màster i doctorat queden exclosos)

  • Haver superat en l’expedient un mínim de 45 crèdits (amb data 30 de setembre de 2016) i estar matriculat en el curs 2017/18 de 30 crèdits més.

  • Requisits matrícula per al curs 2017/18:

    • Estades de 9 mesos: L’estudiant haurà de cursar un mínim de 45 crèdits a la universitat de destinació.

    • Estades de 5 mesos: Haurà de cursar un mínim de 24 crèdits.

  • En aquelles situacions en que a l'estudiant li restin per a finalitzar els seus estudis menys crèdits que el mínim exigit a cada tipus d'estada, podrà optar a l'intercanvi si compleix la resta de requisits.

  • Un mateix beneficiari no podrà obtenir més d’un intercanvi SICUE en una mateixa universitat, ni més d’un a cada curs acadèmic.

  • Només és possible aspirar a les destinacions amb conveni amb la facultat i corresponents a la titulació que estigui cursant cada estudiant.

 
Universitats de destinació:
El llistat d’universitats està publicat a l’apartat “Destinacions” d’aquesta mateixa pàgina web.