Oferta de màsters oficials

Nom Tipus Places Modalitat
Traducció Audiovisual Màster Oficial UAB 50 places (30 versió presencial i 20 versió virtual) Presencial i en línia
Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals Màster Oficial UAB 75 places
Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció Màster Oficial UAB 30 places Presencial