Pràctiques grau de Traducció i Interpretació

 
Les pràctiques consisteixen en la realització de tasques relacionades amb la traducció o la interpretació per part dels alumnes en empreses o entitats externes, o en institucions i centres de la UAB.

Les Pràctiques Externes Curriculars del Grau de Traducció i Interpretació és una assignatura semestral optativa de 6 crèdits ECTS que es pot cursar al primer o al segon semestre, en què els alumnes han de treballar 100 hores a l’entitat.

L'assignatura de Pràctiques (101456) s'ha de matricular en el moment de formalitzar la matrícula ordinària del curs, conjuntament amb l'assegurança complementària.

Cal que llegiu atentament l'apartat "Informació general".


AVISOS
Reunió informativa pel curs 2017-2018.
 Dilluns 18 de setembre de 2017. De 13 a 14 h. Aula 002.


Enllaços més habituals:
Més informació: