Servei d'Interpretació

SERIM

Servei d'Interpretació - Facultat de Traducció i d'Interpretació
 
La Interpretació

La finalitat principal del Servei d’Interpretació, a més del servei que s’ofereix a la comunitat universitària o als clients externs, és l’aplicació de pràctiques reals a la didàctica de la interpretació per als alumnes de la FTI. Per això el Coordinador del Servei, segons el tipus d’interpretació que se sol·liciti, la temàtica i les combinacions lingüístiques implicades, decidirà el tipus d’interpretació a oferir:

 • amb estudiants de cursos avançats, sota la supervisió del professor Coordinador del Servei (només al castellà i al català com a llengües d’arribada)
 • amb intèrprets professionals que fan la seva docència a la FTI. Això ofereix més possibilitats de combinacions de llengües de partida i d’arribada. Hi solen participar els estudiants de la FTI que fan les seves pràctiques en una cabina cega (sense sortida cap al públic). [En aquests casos l’import de la prestació dels intèrprets professionals es concretarà amb l’intèrpret a través del coordinador i en funció de les llengües i de la temàtica.]
 • l’aforament de les aules equipades amb cabines d’interpretació és de 125 persones, i 80 equips de receptors.
 • la FTIno pot disposar de les aules d’interpretació per períodes inferiors a 3 hores. En dies no laborables, en què cal obrir les instal·lacions de la FTI, és possible negociar l’obertura per mitja jornada o per la jornada sencera de les aules d’interpretació.
 
Important. La FTI no lloga els seus equipaments (cabines, receptors...) perquè siguin traslladats i utilitzats fora de la facultat. La FTI no lloga les aules amb cabines d’interpretació per a actes amb intèrprets externs .
 
Procediment
 • Si es vol demanar informació prèvia cal posar-se en contacte amb del Deganat de la FTI:
 • telèfon 93 581 13 74
 • dg.traduccio@uab.cat
 • Per formalitzar la petició cal omplir el formularii prémer el botó Enviar formulari.
 • La petició ha d’arribar a la FTI un mínim de 30 dies abans de la data per a la que es demana el servei (es poden negociar altres terminis sempre que la sala i els intèrprets estiguin disponibles)
 • Es confirmarà l’acceptació via correu electrònic o telèfon
 • El dia que es realitzi l’activitat caldrà adreçar-se al Suport Logístic (SLIPI) de la FTI, que donarà les indicacions necessàries per lliurar els receptors al públic i assegurar que els retornin (s’acostuma a fer entrega del DNI que es conserva fins que es retorna el receptor)
 • Els organitzadors es responsabilitzaran de:
  • El bon ús del material i de les instal·lacions. En cas de pèrdua o de mal ús es faran càrrec del cost.
  • En acabar l’activitat caldrà avisar el Suport Logístic (SLIPI) i no deixar el material sol sense supervisió
Tarifes
- Aquests preus inclouen la utilització dels espais, els receptors i auriculars i el suport tècnic necessari.
- Si es tracta de facturació externa s'ha d'incloure el 21% d'IVA corresponent a la prestació de serveis, si s'escau.
- En el cas que els organitzadors aportin les persones que faran la interpretació, es revisarà el cost del servei.

    30 receptors 50 receptors 80 receptors
Preus interns dia 530€ 556€ 587€
  1/2 dia 349€ 363€ 384€
  3 hores 300€ 325€ 350€
         
Preus externs dia 627€ 658€ 707€
  1/2 dia 401€ 421€ 450€
  3 hores 350€ 375€ 400€