Estudiants

                                                                                                                                                                                                                      
Alumnes matriculats el curs 2016-17
Graus  
Administració i Direcció d'Empreses 673
Administració i Direcció d'Empreses (en anglès) 252
Economia 644
Economia (en anglès) 72
Administració i Direcció d'Empreses + Dret 410
Comptabilitat i Finances 548
Empresa i Tecnologia 314
  2913
Màsters Oficials dels Departaments adscrits  
Gestió, Organització i Economia de l'Empresa (MOBE) 26
Anàlisi Econòmica 46
Models i Mètodes d'Economia Quantitativa (QEM) 43
Màrqueting 39
Economia i Administració d'Empreses (MEBA) 36
Recerca Aplicada en Economia i Empresa (MAREB) 24
  214
Alumnes d'intercanvis (IN) 125
                                                                                                                              
                                           
Alumnes inscrits al Programa Universitat Empresa el curs 2016-17
Promoció 27a Inscrits
Administració i Direcció d'Empreses 64
Economia 19
Promoció 28a Inscrits
Administració i Direcció d'Empreses 67
Economia 26
TOTAL 176