Beques i ajuts

Convocatòria de beques per a cursos intensius al Servei de Llengües de la UAB. Juliol de 2021

Descripció

Per tal de facilitar la formació en llengües estrangeres dels estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona, el Servei de Llengües de la UAB convoca 40 beques per a participar en els cursos intensius que el Servei de Llengües de la UAB impartirà durant el mes de juliol de 2021.

Nota important

A conseqüència de la situació d'emergència sanitària, els cursos d’estiu és faran telepresencials i amb treball a distància. Els cursos per als quals es pot demanar beca són: Prepare for B1, Prepare for B2, Prepare for C1, Introducció a la Llengua Alemanya i Francès (A1).

Requeriments

Haver estat matriculat/da en estudis oficials a qualsevol centre propi de la UAB durant el curs 2020-2021 d'un mínim de:
- Alumnat de grau o màster oficial: 30 crèdits.
Aquest nombre de crèdits podrà ser inferior en el cas d'alumnes que finalitzin els seus estudis i matriculin tots els crèdits que els manquin per finalitzar-los.
Per gaudir de la beca caldrà assistir, com a mínim, al 75% d'hores del curs.
- Alumnat de doctorat: tindran preferència els estudiants que hagin cursat el primer seguiment al curs 2020-2021.

Incompatibilitats

Aquesta beca és incompatible amb qualsevol altra beca o ajut concedit per a la mateixa finalitat.

Bases de la convocatòria

Data d'inici de sol·licituds

03/05/2021

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

14/05/2021

Documentació

S'haurà d'adjuntar una fotocòpia de la pàgina del compte o de la llibreta on consti l'IBAN, l’entitat, l’oficina, el dígit de control i el número on la persona sol·licitant vol que se li ingressi l’import de la beca i on ha de figurar la persona sol·licitant com a titular o beneficiària.

Formulari d'inscripció

Observacions

Presentació de sol·licitud

La sol·licitud es pot presentar per aquestes dues vies:

  1. Per via electrònica, accedint a l’adreça https://seuelectronica.uab.cat/info-sol-licitud-generica, adjuntant el formulari degudament emplenat i signat.
  2. Per correu electrònic, adjuntant el formulari de sol·licitud emplenat  a coordinacio.beques@uab.cat.

El correu electrònic obligatòriament:

  • S’ha d’enviar des de l’adreça @e-campus.uab.cat
  •   A l’assumpte cal fer constar: Convocatòria Servei de Llengües. Juliol 2021

 

Correu electrònic

coordinacio.beques@uab.cat

Resolució

Enllaç a la resolució

Data de resolució

15/06/2021

Avís Important:

Les beques per estudiar al Servei de Llengües de la UAB estan subjectes a la retenció d'IRPF corresponent (2% sobre l’import de l’ajut).