Beques i ajuts

Convocatòria d'ajuts UAB per a la correcció de materials docents en català i en anglès (2019)

Descripció

Facilitar la correcció de materials docents en català i en anglès del personal acadèmic que imparteix docència en aquestes llengües en els estudis de grau i de màster. Així mateix, facilitar la correcció en aquestes dues llengües de la guia docent de qualsevol assignatura de la UAB, independentment de la llengua en què s’imparteix.
 
La convocatòria té dues modalitats:
  1. Ajuts per a la correcció de materials docents en català
  2. Ajuts per a la correcció de materials docents en anglès

 

Requeriments

Pot gaudir d’un ajut el personal acadèmic de la UAB que imparteix docència en català o en anglès en algun dels graus o dels màsters oficials de la UAB,d’acord amb el pla docent aprovat per a cada titulació.

Per poder-ne gaudir, els materials docents per corregir han de tenir uns mínims de qualitat lingüística, que determina el Servei de Llengües. En cas contrari, l’ajut pot ser revocat. 
 

Incompatibilitats

Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altre ajut o beca concedit per a la mateixa finalitat.

Bases de la convocatòria

Data d'inici de sol·licituds

22/03/2019

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

29/11/2019

Documentació

Les persones interessades a sol·licitar un ajut han d’emplenar l’imprès de sol·licitud annex a aquesta convocatòria i presentar-lo al Registre General de la UAB.

Termini de presentació de les sol·licituds
El període de presentació de sol·licituds està obert des de la data de publicació de la convocatòria fins al 29 de novembre de 2019.

Formulari d'inscripció

Resolució

El Servei de Llengües resol la convocatòria el darrer dia hàbil de cada mes (exceptuant el mes d’agost) per delegació de la Comissió de Política Lingüística, que n’és informada amb caràcter anual. Les sol·licituds s’han de presentar com a mínim 10 dies abans de les resolucions.
 
La resolució es fa pública al portal UABcercador <http://www.uab.cat/beques-ajuts>.
 http://www.uab.cat/beques-ajuts/.

Resolució