Beques i ajuts

Convocatòria d’ajuts per a l’organització de jornades sobre experiències i estratègies de gestió de la diversitat lingüística a les aules de la UAB (2019)

Descripció

En un context d’internacionalització del campus universitari i, per extensió, de l’alumnat dels estudis de grau, màster i doctorat de la UAB, el professorat sovint es troba amb aules on la diversitat lingüística i cultural hi és molt present. 

S’atorgaran ajuts per a l’organització de jornades i seminaris que es facin durant l’any 2019 i que tinguin com a objectiu compartir experiències docents sobre la gestió d’aquesta diversitat a l’aula o en el marc de grups de recerca de la UAB.

Els ajuts s’han de destinar a sufragar totalment o parcialment les despeses següents:

  1. L’organització, realització i difusió en general de l’activitat.
  2. La gratificació dels ponents, que pot incloure la participació a la jornada i les despeses de desplaçament.
  3. Els ajuts a estudiants i joves investigadors per a l’assistència a l’activitat.
  4. El cost de les despeses de les pauses per a cafè.

Requeriments

Poden presentar sol·licituds per a aquesta modalitat membres del personal acadèmic i del personal d’administració i serveis de la UAB que siguin membres del comitè organitzador de l’activitat.

Incompatibilitats

Aquest ajut és compatible amb qualsevol altre ajut o beca concedit per a la mateixa finalitat, sempre que estiguin adreçats a finançar despeses diferents.

Bases de la convocatòria

Data d'inici de sol·licituds

22/03/2019

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

30/04/2019

Documentació

Les persones interessades a sol·licitar un ajut han de presentar com a documentació l'imprès de sol·licitud.

Les sol·licituds es poden presentar, tant després que l’activitat hagi finalitzat, com si és una activitat en projecte.

 

Formulari d'inscripció

Observacions

El termini de presentació de sol·licituds per aquesta convocatòria és des del 22 de març fins al 230 d'abril de 2019.

Les sol·licituds s'han de presentar al Registre General de la UAB.

Justificació

La persona beneficiària de l’ajut ha de justificar-lo com a màxim el 29 de novembre de 2019.
 
Per a la justificació cal aportar la documentació següent:

a) Memòria de l’activitat realitzada.
b) Certificació de justificació de la despesa total de l’ajut.

Correu electrònic

s.llengues.info@uab.cat

Telèfon

93 581 13 25 / 93 433 50 60

Resolució

la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística és l'òrgan encarregat de resoldre la convocatòria. 

La resolució es fa pública al portal UABcercador http://www.uab.cat/beques-ajuts/.

Podeu trobar més informació a l'apartat d'acords de la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística (enllaç)