Usos i drets lingüístics

Pla de llengües actuacions promoció català

Oferta de cursos, serveis i recursos adreçats a capacitar lingüísticament la comunitat universitària

Cursos del Servei de Llengües:

 • Bàsic 2
 • Bàsic 3
 • Intermedi
 • Elemental
 • Suficiència
 • Superior
 • Preparació per a l'Examen de Suficiència per a PDI
 • Preparació per a l'Examen de C2
 • Català a Distància: nivells 2-5

Formació per a doctorands de suport a la redacció de tesis doctorals en català

 • Curs d’acompanyament a la redacció de la tesi en català per als estudiants de doctorat, que tenen el curs subvencionat al 100 %.

Fomentar la millora de la competència en les llengües de treball (català, castellà i anglès, principalment) per a les comunicacions institucionals.

 • Redacció de Missatges de Correu Electrònic
 • Escriure Clar
 • Resolució de Dubtes Lingüístics
 • Escriure a les Xarxes Socials

 

Oferir formació i convocatòries d’examen al personal acadèmic per acreditar un nivell de suficiència en català.

Cursos:

Preparació per a la Prova de Suficiència per al PDI.

Exàmens:

 • Convocatòria febrer 2022: nivell C1
 • Convocatòria juny 2022: nivell C1
 • Convocatòria juliol 2022: nivell C1
 • Convocatòria desembre 2022: nivell C1

Oferir exàmens per a l’acreditació del nivell de llengües de la comunitat universitària.

-Convocatòria gener 2022

 • Examen del Servei de Llengües de nivell 1 (equivalent al nivell A1)
 • Exàmens interuniversitaris CIFALC A2 i B1.

-Convocatòria febrer 2022:  nivells B2, C1, PDI C1 i C2.

-Convocatòria maig 2022:

 • Examen del Servei de Llengües de nivell 1 (equivalent al nivell A1)
 • Exàmens interuniversitaris CIFALC A2 i B1

-Convocatòria juny 2022

 • Nivells B2, C1, PDI C1 i C2.
 • Examen del Nivell 2 de llengua catalana per a Mestres d’Educació Infantil i d’Educació Primària.

-Convocatòria juliol 2022: nivells C1 i C2

-Convocatòria setembre 2022:  nivells C2 i C1 PDI

-Convocatòria desembre 2022: nivell C1 PDI

 

Ajuts per a la correcció de materials docents en anglès i en català, per possibilitar també la correcció de les guies docents de graus i màsters de la UAB.

Convocatòria del 2022

17 sol·licituds, de les quals 10 són en català.

 

Mantenir una oferta de cursos de català subvencionats per a estudiants nouvinguts a la UAB que arribi al màxim nombre d’estudiants.

 • Bàsic 1
 • Bàsic 2
 • Bàsic 3
 • Intermedi
 • Elemental

Programa de voluntariat lingüístic del Servei de Llengües