Portuguès general virtual (A1-A2)

Formació en règim d’autoaprenentatge amb la plataforma Dexway. Sense avaluació final ni certificació de nivell

Punts forts

 • Formació completament en línia
 • Autoaprenentatge
 • Plataforma virtual
 • Treball al ritme de l'aprenent
 • Accés a la plataforma durant 12 mesos
 • Accés a tots els nivells disponibles
 • Matrícula sempre oberta

Acreditació

 • Certificat de seguiment d'hores treballades.

Característiques 
Cursos en modalitat virtual en règim d'autoaprenentatge mitjançant la plataforma Dexway. Les hores de dedicació a la plataforma són de 80 a 100 per nivell.

No cal fer prova de nivell al Servei de Llengües; la plataforma, un cop dins, ofereix la possibilitat de fer una prova de nivell orientativa.

La formació no té avaluació final ni certifica l'assoliment de cap nivell. L'aprenent pot sol·licitar un certificat on consti el nombre d'hores de formació virtual feta. En els casos d'anglès, francès, alemany, italià i espanyol els alumnes poden optar per matricular-se a un examen del Servei de Llengües.

Nivells ajustats al Marc europeu comú de referència per a les llengües.  

Documentació
Portuguès a Distància.

A partir dels 16 anys.  
No és imprescindible pertànyer a la comunitat universitària.

Curs virtual  

 

Import Total    
Alumnat i personal UAB      130,00 €
Persones externes      193,00 €
El curs no inclou examen.

- La comunitat universitària vinculada té un descompte del 15 % sobre el preu persones externes.
- Els rebuts retornats i les devolucions ocasionen unes despeses de gestió a càrrec del titular del compte bancari. L'import d'aquesta gestió serà de 2,50 €.

Col·lectius:

 • Alumnat de mobilitat: Alumnes que venen a la UAB en el marc d'un programa de mobilitat (Erasmus, Séneca…).
 • Alumnat i personal UAB: Alumnes (grau i postgrau), Personal Acadèmic i PAS de centres propis de la UAB.
 • Comunitat Universitària Vinculada: Amics UAB; Esfera UAB; Parc de Recerca; Alumni UAB; Alumnes, Personal Docent i PAS d'Escoles Adscrites, antics alumnes Servei de Llengües, Fundació Autònoma etc.

Formulari de matrícula en línia (del 3 al 10 d'abril estarà desactivat)

Horari d'atenció al públic:

 • Mesos de setembre, octubre, gener, febrer, maig i juny.
  Dilluns a dijous de 9 a 14 i de 15 a 20 h.
  Divendres de 9 a 14 i de 15 a 19 h.
 • Mesos de novembre, desembre, març, abril i juliol.
  Dilluns a divendres de 10 a 13.30 i de 15 a 19.30 h.

Horari d’atenció telefònica (93 581 13 25):

 • Dilluns a divendres, de 9.30 a 12.30 i de 15 a 18 h.

Correu electrònic: s.llengues.info@uab.cat

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Important:

- La formalització de la matrícula no es fa efectiva fins que no es comprova que els requisits d’accés d’acreditació són els exigits.
- Atès que el nombre de places als cursos és limitat, les sol·licituds de matrícula s'atenen per rigorós ordre d'arribada.
- Quan s'hagi formalitzat la matrícula, ens posem en contacte amb tu per confirmar la inscripció i, en cas que tingui cost, per indicar-te les instruccions de pagament.

UAB Idiomes es reserva el dret de cancel·lar un grup si no hi ha un mínim d'alumnes matriculats.

UAB Idiomes t’ofereix facilitats i descomptes en la matrícula:

UAB Idiomes Campus

 • 15 % en l’import del curs més econòmic si aprens més d’una llengua.
 • 15 % per a famílies monoparentals.
 • 15 % per a famílies nombroses.
 • 15 % per a les persones víctimes de violència de gènere o de terrorisme.
 • 15 % per a persones amb el certificat de discapacitat igual o superior a un 33 %
 • 15% de descompte a les persones que hagin presentat la sol·licitud d'acreditació de caràcter econòmic a l'efecte de formalitzar la matrícula universitària com a becaris ique compleixin els requisits.


Atenció important:

1. Els descomptes no són acumulables.
2. Cal acreditar el descompte que es demana en el moment de la matrícula o en els 10 dies naturals posteriors a la mateixa.


Si ets alumne de nou accés pots sol·licitar les beques d'UAB Idiomes.

Si has començat a estudiar a la universitat a partir del curs 2014-2015, aprofita les subvencions del  Programa Parla3 per estudiar una llengua estrangera o acreditar un nivell d'idioma.

 

Nivells, dates i horaris

Portuguès a Distància: nivells 1 i 2
Llicència vigent durant 12 mesos des de la formalització de la matrícula.

Entre 80 i 100 hores de dedicació per nivell.