Italià

Italià general presencial (A1-A2)

Cursos dels nivells A1 i A2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)

Modalitat: Presencial

Italià general virtual (A1-A2)

Cursos dels nivells A1 i A2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)

Modalitat: Virtual

Aprenentatge simultani de llengües romàniques telepresencial

Taller d'aprenentatge simultani de francès, italià i portuguès

Modalitat: Presencial