Italià

Italià general telepresencial (A1-A2)

Cursos dels nivells A1 i A2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)

Modalitat: Telepresencial

Italià general virtual (A1-A2)

Cursos dels nivells A1 i A2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)

Modalitat: Virtual

Aprenentatge simultani de llengües romàniques telepresencial

Taller d'aprenentatge simultani de francès, italià i portuguès

Modalitat: Telepresencial

Italià per marxar d'Erasmus telepresencial

Tallers adreçats a estudiants acollits en programes de mobilitat de sortida que han de fer una estada acadèmica en una universitat estrangera

Modalitat: Telepresencial