Català general virtual (A1-C1)

Cursos dels nivells A1 al C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)

Punts forts

 • Formació en línia
 • Autoaprenentatge amb assessorament puntual
 • Plataforma virtual Parla.cat
 • Treball al ritme de l’aprenent

Acreditació

 • Per obtenir un certificat de nivell, podeu matricular-vos als nostres exàmens d’acreditació.

Característiques 
Cursos en modalitat virtual mitjançant la plataforma Parla.cat. Les hores de dedicació a la plataforma són de 135 hores per nivell. Els aprenents gaudeixen de 2 hores d’atenció telemàtica d'assessorament per part del professorat del Servei de Llengües, que inclouen la correcció de 2 activitats. 

Nivells ajustats al Marc europeu comú de referència per a les llengües

Documentació
Català a Distància

No és necessari cap requisit de nivell.
Tenir més de 18 anys.  
No és imprescindible pertànyer a la comunitat universitària. 

 
  1 quatrimestre 2 quatrimestres
Alumnat i personal UAB 37,32 € 69,02 €
Persones externes 93,00 € 172,00 €

La comunitat universitària vinculada té un descompte del 15 % sobre el preu extern.

La sol·licitud de matrícula es duu a terme mitjançant el següent formulari en línia.

Un cop feta la sol·licitud, es faran arribar les instruccions de pagament per correu electrònic.

UAB Idiomes t’ofereix facilitats i descomptes en la matrícula:

UAB Idiomes Campus

 • 15 % en l’import del curs més econòmic si aprens més d’una llengua.
 • 15 % per a famílies monoparentals.
 • 15 % per a famílies nombroses.
 • 15 % per a les persones víctimes de violència de gènere o de terrorisme.
 • 15 % per a persones amb el certificat de discapacitat igual o superior a un 33 %
 • 15% de descompte a les persones que hagin presentat la sol·licitud d'acreditació de caràcter econòmic a l'efecte de formalitzar la matrícula universitària com a becaris ique compleixin els requisits.


Atenció: els descomptes no són acumulables


Si ets alumne de nou accés pots sol·licitar les beques d'UAB Idiomes.

Si has començat a estudiar a la universitat a partir del curs 2014-2015, aprofita les subvencions del  Programa Parla3 per estudiar una llengua estrangera o acreditar un nivell d'idioma.

 

Nivells, dates i horaris

Primer semestre

2 tutories d'una hora 
Des de 5.10.2020 fins a 19.12.2020
Primer assessorament: entre el 21 i el 31 d'octubre de 2020;
Segon: entre el 2 i el 12 de desembrer de 2020

Segon semestre

2 tutories d'una hora
De 15.2.2021 a 28.5.2021
Primer assessorament: entre el 15 i el 26 de març de 2021;
Segon: entre el 10 i el 21 de maig de 2021

 • Nivells
 • Inici: 05/10/2020
 • Final: 14/05/2021
 • Modalitat: Virtual
 • Lloc: Campus