Català general virtual (A1-C1)

Formació en règim d’autoaprenentatge amb la plataforma Parla.cat. Sense avaluació final ni certificació de nivell

Punts forts

 • Formació en línia
 • Autoaprenentatge amb assessorament puntual
 • Plataforma virtual Parla.cat
 • Treball al ritme de l'aprenent

Acreditació

 • Per obtenir un certificat de nivell, podeu matricular-vos als nostres exàmens d'acreditació.

Característiques 
Cursos en modalitat virtual mitjançant la plataforma Parla.cat. Les hores de dedicació a la plataforma són 135 hores per nivell. Els aprenents gaudeixen de dues hores d’atenció a distància d'assessorament per part d'un docent del Servei de Llengües, que inclouen la correcció de dues activitats. 

Nivells ajustats al Marc europeu comú de referència per a les llengües

Documentació
Català a Distància.

No és necessari cap requisit de nivell.
A partir dels 16 anys.  
No és imprescindible pertànyer a la comunitat universitària. 

Català virtual  

 

1 Quadrimestre
Alumnat i personal UAB, Alumni UAB                65,00 €
Comunitat universitària vinculada                85,00 €
Persones externes                100,00 €
Parla.Cat + 2 hores d'atenció telemàtica al llarg del quadrimestre.
El curs no inclou l'examen CIFALC*.
El curs está subvencionat en un 50% per a l'alumnat i el personal de la UAB.

* CIFALC (Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya).

- Les segones matrícules i posteriors tenen una bonificació de 40 €.
- El PDI de la UAB té una subvenció del 100% de l'import de tots els cursos de català.
- La comunitat universitària vinculada té un descompte del 15 % sobre el preu persones externes.
- Els rebuts retornats i les devolucions ocasionen unes despeses de gestió a càrrec del titular del compte bancari. L'import d'aquesta gestió serà de 2,50 €.

Col·lectius:

 • Alumnat de mobilitat: Alumnes que venen a la UAB en el marc d'un programa de mobilitat (Erasmus, Séneca…).
 • Alumnat i personal UAB: Alumnes (grau i postgrau), Personal Acadèmic i PAS de centres propis de la UAB.
 • Comunitat Universitària Vinculada: Amics UAB; Esfera UAB; Parc de Recerca; Alumni UAB; Alumnes, Personal Docent i PAS d'Escoles Adscrites, antics alumnes Servei de Llengües, Fundació Autònoma etc.

Matrícula oberta del 3 al 27 de juliol y de l'1 de setembre en endavant.

Formulari de matrícula en línia (del 28 de juliol al 31 d'agost estarà desctivat)

Per matricular-te a un curs de nivell d’UAB Idiomes Campus has d’acreditar amb un certificat que tens el nivell anterior superat o obtenir el resultat adequat en una prova de nivell.

Horari d'atenció al públic:

 • Mesos de setembre, octubre, gener, febrer, maig i juny.
  Dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 15 a 20 h.
   
 • Mesos de novembre, desembre, març, abril i juliol.
  Dilluns a divendres de 10 a 13.30 i de 15 a 19.30 h.

Horari d’atenció telefònica (93 581 13 25):

 • Dilluns a divendres, de 9.30 a 12.30 i de 15 a 18 h.

Correu electrònic: s.llengues.info@uab.cat

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Important:

- La formalització de la matrícula no es fa efectiva fins que no es comprova que els requisits d’accés d’acreditació són els exigits.
- Atès que el nombre de places als cursos és limitat, les sol·licituds de matrícula s'atenen per rigorós ordre d'arribada.
- Quan s'hagi formalitzat la matrícula, ens posem en contacte amb tu per confirmar la inscripció i, en cas que tingui cost, per indicar-te les instruccions de pagament.

UAB Idiomes es reserva el dret de cancel·lar un grup si no hi ha un mínim d'alumnes matriculats.

UAB Idiomes t’ofereix facilitats i descomptes en la matrícula:

UAB Idiomes Campus

 • 15 % en l’import del curs més econòmic si aprens més d’una llengua.
 • 15 % per a famílies monoparentals.
 • 15 % per a famílies nombroses.
 • 15 % per a les persones víctimes de violència de gènere o de terrorisme.
 • 15 % per a persones amb el certificat de discapacitat igual o superior a un 33 %
 • 15% de descompte a les persones que hagin presentat la sol·licitud d'acreditació de caràcter econòmic a l'efecte de formalitzar la matrícula universitària com a becaris i que compleixin els requisits.


Atenció important:

1. Els descomptes no són acumulables.
2. Cal acreditar el descompte que es demana en el moment de la matrícula o en els 10 dies naturals posteriors a la mateixa.

Si ets alumne de nou accés pots sol·licitar les beques d'UAB Idiomes.

Si has començat a estudiar a la universitat a partir del curs 2014-2015, aprofita els ajuts del Programa de Terceres Llengües (Parla 3) per estudiar una llengua estrangera o acreditar un nivell d'idioma.

Convocatòria oberta per als alumnes que han estudiat amb beca el curs 2022-2023 (fins al 16 d'octubre).

 

Nivells, dates i horaris

  Calendari  Dies i hores
Des de 2.10 fins a 15.12.2023

Primer assessorament: entre el 23 d'octubre i el 7 de novembre de 2023
Segon: entre l'1 i el 15 de desembre de 2023

Des de 12.2.2024 fins a 27.5.2024 Primer assessorament: entre el 18 de març i el 10 d'abril
Segon: entre el 8 i el 22 de maig de 2024
 • Nivells
 • Inici: 03/10/2022
 • Final: 26/05/2023
 • Modalitat: Virtual
 • Lloc: Campus