Anglès general virtual (A1-C1)

Formació en règim d’autoaprenentatge amb la plataforma Dexway. Sense avaluació final ni certificació de nivell

Punts forts

 • Formació completament en línia
 • Autoaprenentatge
 • Plataforma virtual
 • Treball al ritme de l'aprenent
 • Accés a la plataforma durant 12 mesos
 • Accés a tots els nivells disponibles
 • Matrícula sempre oberta

Característiques 
Cursos en modalitat virtual en règim d'autoaprenentatge mitjançant la plataforma Dexway. Les hores de dedicació a la plataforma varien en funció del nivell (A1 i A2: 80-100 hores per nivell; B1, B2 i C1: 120-150 hores per nivell). 

No cal fer prova de nivell al Servei de Llengües; la plataforma, un cop dins, ofereix la possibilitat de fer una prova de nivell orientativa.

Si vols veure com es treballa a la plataforma, accedeix a la demo (usuari: demo; contrasenya: demo).

La formació no té avaluació final ni certifica l'assoliment de cap nivell. L'aprenent pot sol·licitar un certificat on consti el nombre d'hores de formació virtual feta. En els casos d'anglès, francès, alemany, italià i espanyol els alumnes poden optar per matricular-se a un examen del Servei de Llengües.

Nivells ajustats al Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Documentació
Anglès a Distància.
 

A partir dels 16 anys.  
No és imprescindible pertànyer a la comunitat universitària. 

Anglès Curs Virtual  

 

Import Total    
Alumnat i personal UAB, Alumni UAB      132,00 €
Comunitat universitària vinculada      173,00 €
Persones externes      197,00 €
El preu del curs no inclou l'examen


- La comunitat universitària vinculada té un descompte del 15 % sobre el preu persones externes.
- Els rebuts retornats i les devolucions ocasionen unes despeses de gestió a càrrec del titular del compte bancari. L'import d'aquesta gestió serà de 2,50 €.

Col·lectius:

 • Alumnat i personal UAB: Alumnes (grau i postgrau), Personal Acadèmic i PAS de centres propis de la UAB.
 • Comunitat Universitària Vinculada: Amics UAB; Esfera UAB; Parc de Recerca; Alumni UAB; Alumnes, Personal Docent i PAS d'Escoles Adscrites, antics alumnes Servei de Llengües, Fundació Autònoma etc., i centres adscrits a la UPC.

Formulari de matrícula en línia (desactivat del 22.12.23 al 8.01.24)

Horari d'atenció al públic:

Dilluns a divendres de 9 a 14 i de 15 a 20 h.

Horari d’atenció telefònica (93 581 13 25):

Dilluns a divendres, de 9.30 a 12.30 i de 15 a 18 h.

Correu electrònic: s.llengues.info@uab.cat

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Important:

- La formalització de la matrícula no es fa efectiva fins que no es comprova que els requisits d’accés d’acreditació són els exigits.
- Atès que el nombre de places als cursos és limitat, les sol·licituds de matrícula s'atenen per rigorós ordre d'arribada.
- Quan s'hagi formalitzat la matrícula, ens posem en contacte amb tu per confirmar la inscripció i, en cas que tingui cost, per indicar-te les instruccions de pagament.

UAB Idiomes es reserva el dret de cancel·lar un grup si no hi ha un mínim d'alumnes matriculats.

UAB Idiomes t’ofereix facilitats i descomptes en la matrícula:

UAB Idiomes Campus

 • 15 % en l’import del curs més econòmic si aprens més d’una llengua.
 • 15 % per a famílies monoparentals.
 • 15 % per a famílies nombroses.
 • 15 % per a les persones víctimes de violència de gènere o de terrorisme.
 • 15 % per a persones amb el certificat de discapacitat igual o superior a un 33 %
 • 15% de descompte a les persones que hagin presentat la sol·licitud d'acreditació de caràcter econòmic a l'efecte de formalitzar la matrícula universitària com a becaris i que compleixin els requisits.


Atenció important:

1. Els descomptes no són acumulables.
2. Cal acreditar el descompte que es demana en el moment de la matrícula o en els 10 dies naturals posteriors a la mateixa.

Si ets alumne de nou accés pots sol·licitar les beques d'UAB Idiomes.

Si has començat a estudiar a la universitat a partir del curs 2014-2015, aprofita els ajuts del Programa de Terceres Llengües (Parla 3) per estudiar una llengua estrangera o acreditar un nivell d'idioma.

Convocatòria oberta per als alumnes que han estudiat amb beca el curs 2022-2023 (fins al 16 d'octubre).

 

Nivells, dates i horaris

Anglès a Distància: nivells 1-7
Llicència vigent durant 12 mesos des de la formalització de la matrícula.

A1: 80-100 hores de dedicació
A2: 80-100 hores de dedicació
B1: 120-150 hores de dedicació
B2: 120-150 hores de dedicació
C1: 120-150 hores de dedicació
C2: 40-50 hores de dedicació