Anglès

Anglès general telepresencial (A2, B2.2, C1.1)

Cursos dels nivells A2, B2.2 i C1.1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)

Modalitat: Telepresencial

Anglès general presencial (A2-C2)

Cursos dels nivells A2 al C2.1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)

Modalitat: Presencial

Anglès per preparar exàmens telepresencial

Cursos per preparar exàmens dels nivells B1, B2 i C1

Modalitat: Telepresencial

Anglès general virtual (A1-C1)

Formació en règim d’autoaprenentatge amb la plataforma Dexway. Sense avaluació final ni certificació de nivell

Modalitat: Virtual

Anglès per al PDI telepresencial

Cursos adreçats a redactar articles científics, fer conferències o millorar la pronúncia i els coneixements de l’anglès

Modalitat: Telepresencial

Anglès per preparar exàmens presencial

Cursos per preparar exàmens dels nivells B1, B2, C1 i C2

Modalitat: Presencial

Anglès conversa telepresencial

Cursos de conversa a partir del nivell B2.1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)

Modalitat: Telepresencial

Anglès per marxar d'Erasmus presencial

Tallers adreçats a estudiants que han de fer una estada acadèmica en una universitat estrangera

Modalitat: Presencial

Anglès per al PDI presencial

Curs per millorar els coneixements de l’anglès

Modalitat: Presencial

Anglès per a alumnes de doctorat telepresencial

Cursos per ajudar a redactar la tesi en anglès i per ajudar a preparar-ne la presentació

Modalitat: Presencial

Anglès per a alumnes de doctorat presencial

Cursos per ajudar a redactar la tesi en anglès

Modalitat: Presencial