Alemany

Alemany general semipresencial (A1.1 i A1.2)

Cursos dels nivells A1.1 i A1.2 del Marc europeu comú de referència (MECR)

Modalitat: Presencial

Alemany general presencial (A1-B2.1)

Cursos dels nivells A1 al B2.1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)

Modalitat: Presencial

Alemany general virtual (A1-C1)

Cursos dels nivells A1 al C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)

Modalitat: Virtual

Alemany per marxar d'Erasmus presencial

Tallers adreçats a estudiants que han de fer una estada acadèmica en una universitat estrangera

Modalitat: Presencial