Alemany

Alemany general presencial (A1-B1)

Cursos dels nivells A1 a B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)

Modalitat: Presencial

Alemany general virtual (A1-C1)

Formació en règim d’autoaprenentatge amb la plataforma Dexway. Sense avaluació final ni certificació de nivell

Modalitat: Virtual

Alemany: Pràctica Oral

Curs de conversa d'alemany

Modalitat: Telepresencial

Alemany per marxar d'Erasmus presencial

Tallers adreçats a estudiants que han de fer una estada acadèmica en una universitat estrangera

Modalitat: Presencial