Assessorament lingüístic professional

Tarifes: correcció

Tarifes-correccions 2019-2020

 

CATALÀ Text general Text especialitzat Galerades
Documents institucionals i material docent* 0.0132 € 0.0165 € 0.0104 €
Altres documents d'àmbit universitari 0.0159 € 0.0198 € 0.0125 €
Documents d'usuaris externs 0.0198 € 0.0247 € 0.0156 €

 

CASTELLÀ Text general Text especialitzat Galerades
Documents institucionals i material docent 0.0132 € 0.0165 € 0.0104 €
Altres documents d'àmbit universitari 0.0159 € 0.0198 € 0.0125 €
Documents d'usuaris externs 0.0198 € 0.0247 € 0.0156 €

 

LLENGÜES
ESTRANGERES 1
(anglès, francès, italià, portuguès)
Text general Text especialitzat
Documents institucionals i material docent 0.0287 € 0.0358 €
Altres documents d'àmbit universitari 0.0344 € 0.0430 €
Documents d'usuaris externs 0.0429 € 0.0536 €

 

LLENGÜES
ESTRANGERES 2
(alemany, holandès...)
Text general Text especialitzat
Documents institucionals i material docent 0.0343 € 0.0428 €
Altres documents d'àmbit universitari 0.0411 € 0.0514 €
Documents d'usuaris externs 0.0513 € 0.0641 €

 

LLENGÜES
ESTRANGERES 3
(àrab, coreà, japonès, xinès...)
Text general Text especialitzat
Documents institucionals i material docent 0.0790 € 0.0988 €
Altres documents d'àmbit universitari 0.0948 € 0.1185 €
Documents d'usuaris externs 0.1182 € 0.1478 €


Tarifes sense IVA

* Les correccions de català de documents institucionals i material docent estan subvencionades per la UAB al 100%.                
Les diferents tarifes depenen de la complexitat terminològica o conceptual del text i la claredat d'exposició.
Els preus s'indiquen per paraula. La tarifa mínima aplicable és l'equivalent a 1 pàgina, la qual cosa suposa 350 paraules.
La correcció de pàgines web té un recàrrec del 10%.
Les feines urgents tenen un recàrrec del 30%.
Es consideren urgents les que requereixin un termini inferior als següents (expressats en dies hàbils d'acord amb el calendari laboral de la UAB):                            
    Correccions i traduccions Català > Castellà                
    1-5 pàgines: 2 dies                
    6-10 pàgines: 4 dies                
    11-20 pàgines: 7 dies                
    Per cada 10 pàgines més, cal afegir-hi 1 dia