INVESTIGAR
Innovació, transferència i empresa

Salut Animal

Salut Animal

llegeix-lo

Un dispositiu i un mètode per a la manipulació d’embrions animals en un procés de crioprotecció

Estat de la IP: EP10380072 presentada el 21 de maig del 2010 - PCT/EP2011/002529 presentada el 20 de maig del 2011

Descripció: S'ha desenvolupat una eina de suport útil en el camp de la veterinària, específicament en la crioprotecció d’embrions de granja i en la transferència directa a la femella receptora. Aquesta nova eina permet apropar la tècnica de la vitrificació en el camp de la producció veterinària mitjançant un procés simple que inclou l’escalfament directe i la transferència de l’embrió. El dispositiu incorpora un suport on es carrega l’embrió, un mànec de plàstic dur i una palleta cobertora que fa la funció d’una palleta de 0,25 mL  per a la dilució dels agents crioprotectors i per a la posterior transferència de l’embrió al receptor in situ, al camp. Aquesta tècnica permet obtenir millors resultats i és més ràpida i més barata que congelació lenta, i no es necessiten ni equipament ni experiència addicionals per dur a terme tot el procés.

Departament: Departament de Medicina i Cirurgia Animals

Contacte: Lucas Martín

Un extracte natural soluble com a agent que evita els biofilms bacterians per al tractament de la mastitis en vaques lleteres

llegeix-lo

 Estat de la IP: Sol·licitud de Patent Europea el 15 de novembre del 2013

Descripció: L’extracte de segó de blat (WB) té una bona activitat contra els biofilms, perquè inhibeix la formació del biofilm bacterià i destrueix els biofilms formats anteriorment per S. aureus en vaques lleteres que pateixen mastitis. El valor econòmic estimat de les pèrdues causades per la mastitis arriba al 10 % dels costos de producció i supera la xifra dels 25.000 milions d’euros cada l’any a tot el món en la indústria ramadera lletera. El problema és la recurrència de la mastitis causada per la formació de biofilms bacterians. Busquem un soci empresarial per comercialitzar aquesta oportunitat de llicència.

Departament: Servei de Nutrició i Benestar Animal (SNIBA)

Contacte: Maite Ibern
 

llegeix-lo

Nova mesura radiogràfica per a la detecció de l'engrossiment auricular esquerre el cor en gossos 

Estat de la IP:  Sol·licitud de la patent prioritària: 11 de juny del 2013 

Descripció: La nova mesura LA-roof amb raigs X cardíacs és clínicament efectiva per a la detecció de l’engrossiment de l’atri esquerra del cor i el diagnostic posterior de la malaltia que causa degeneració de la  vàlvula mitral en gossos. Aquesta mesura millora la detecció en comparació amb l’actual mètode, Buchanan, i permet obtenir un diagnostic molt més acurat de la malaltia posteriorment per ecocardiografia. Aquesta nova mesura, combinada amb mesures R-Half-VHS, top-Half-VHS i Sum R-Top, constitueix l’eina més eficaç per minimitzar els casos en què no es pot detectar aquest tipus d’engrossiment en gossos. S’ha desenvolupat un algoritme que incorpora les mesures mencionades més amunt i un mètode per implementar en un software comercial d’imatge digital tant en plataformes radiològiques directes com indirectes. Busquem un soci empresarial per a desenvolupar,implementar i comercialitzar l’algoritme en un software nou o  ja existent per detectar l’engrossiment de l’atri esquerre del cor en gossos.

Departament: Departament de Medicina i Cirurgia Animals

Contacte: Maite Ibern

Noves composicions lipídiques per recobrir bacteriòfags

llegeix-lo

 Estat de la IP: Sol·licitud de la Patent Europea presentada al febrer del 2014

Descripció: L’ús dels bacteriòfags per a controlar els bacteris està bastant estès i hi ha diversos productes comercials diverses que ja s’usen com a desinfectants de superfícies, agent de control bacterià del bestiar o producte de salut alimentària. El problema és que sovint aquests productes no tenen un resultat òptim per dues raons diferents: a) pH: si s’administren bacteriòfags sense recobriment a animals o humans s’observa una disminució significant de l’eficàcia de la concentració a causa de les condicions de pH baix del tracte gastrointestinal. b) Emmagatzematge: la liofilització és una bona solució per a l’emmagatzematge dels productes. No obstant això, que es liofilitzen els bacteriòfags s’observa una disminució important de la infectivitat. Les nanopartícules desenvolupades pels nostres científics permeten un bon rendiment viral dels bacteriòfags fins i tot si s’administren a animals o si es liofilitzen. Les dades experimentals en aviram contaminat amb Salmonella mostren que els bacteriòfags recoberts tenen la mateixa activitat lítica que els bacteriòfags sense recobriment, però presenten una eficàcia més duradora contra els bacteris.

Departament: Departament de Genètica i Microbiologia

Contact: Lucas Martín

llegeix-lo

Un nou mètode per al tractament de malalties parasitàries mitjançant dicloroacetat

Estat de la IP:  Sol·licitud de la Patent Europea presentada al 2014

Descripció: Els inventors han descobert que els paràsits glicolítics —en els quals es basa la producció d’ATP i la generació de biomassa, principalment a partir de fermentació aeròbica, incloent-hi Leishmania spp., Toxoplasma spp., Plasmodium spp. o Trypanosoma spp.—, poden ser inhibits si es bloca la via glicolítica amb dicloroacetat (DCA), la qual cosa proporciona un nou mètode per al tractament de malalties parasitàries causades per aquests paràsits. Es disposa de resultats in vivo que demostren la capacitat antiparasitària del compost vs. Leishmania i Malària.

Departament: Departament de Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia

Contact: Lucas Martín