Vés al contingut principal

L'aprenentatge basat en reptes

L’Aprenentatge Basat en Reptes (ABR. En anglès: Challenge-Based Learning o CBL) és una metodologia d’aprenentatge basada en una experiència real: els participants s’enfronten a una problemàtica concreta del territori i exploren possibles opcions de millora, arribant a formular una proposta de solució, la qual s’acaba implementant i avaluant.
L’encarregat de coordinar una experiència de repte formatiu és un facilitador o teamcher: una persona experta en la temàtica a tractar, que coordina i dinamitza el grup de participants i és l’element de connexió entre aquest i l’entitat que proporciona el repte.
Els aprenents o participants poden pertànyer a la universitat, però també ser persones externes a l’àmbit acadèmic: ciutadans interessats en la temàtica i que provenen de l’àmbit de treball del repte, estudiants de formació permanent, treballadors de les institucions que proporcionen el repte, etc. Els grups de treball són multidisciplinaris, i cada membre contribueix amb els seus coneixements i la seva experiència en l’anàlisi del repte i la formulació de la proposta final.
Pel que fa a la institució que proporciona el repte a resoldre, aquesta pot ser una empresa privada, una institució pública, una ONG... en general, qualsevol entitat que tingui una forta connexió amb el territori.


L’ABR a l’ECIU University
Des de la fundació de l’ECIU University, l’ABR ha estat una part cabdal de la institució i es va fomentar el treball conjunt de les persones de l’ECIU University implicades en els àmbits de la docència, la recerca i la gestió universitària perquè poguessin establir unes pautescomunes de gestió de reptes formatius. De moment, s’està treballant en proves pilots d’oferta i gestió de reptes, en les quals els estudiants de totes les universitats membres de l’ECIU University poden participar en un repte de qualsevol universitat membre. D’aquesta forma, l’enfocament local s’entrellaça amb la perspectiva internacional.
Tots els reptes de l’ECIU University estan relacionats amb l’objectiu de desenvolupament sostenible número 11 de les Nacions Unides – Ciutats i Comunitats Sostenibles.
Associat a l’oferta de reptes proposats per l’ECIU University, s’estan creant una oferta dels anomenats micro-mòduls, petites píndoles formatives que ajuden als participants en els reptes a complementar aquells aspectes formatius on puguin tenir mancances. Es treballa en tres tipologies de micro-mòduls: en temàtiques de l’ODS11, en habilitats lingüístiques i interculturals, i en soft-skills, competències transversals que multipliquin la seva capacitat de treball en equip, lideratge, tècniques i metodologies de treball en ABR, etc.
La participació en qualsevol de les activitats proposades per l’ECIU University donarà lloc a un reconeixement en forma de micro-credencials.