Vés al contingut principal

Estructura organitzativa a la UAB

Coordinador Científic: Prof. Xavier Gabarrell Durany, Director de L'institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA) de la UAB

Leader del Work Package 5: Dr. Fernando Vilariño, Professor Associat del Departament de Ciències de la Computació de la UAB

Technical Project Manager: Dra. Begoña Miñarro, Project Manager de l'ECIU University, Gabinet del Rector.