Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 26 de febrer a l'1 de març: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

 • Màster propi UAB
 • Codi de l'estudi: 1994/23
 • 23a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici: 03/12/2021
 • Final: 30/06/2023
 • Places: 43
 • Orientació: Professional
 • Preu: 3960 €
 • Preu especial 3564 €
  Col·lectiu d'aplicació: ALUMNI UAB Premium
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Classes Teòriques: Hospital de Sant Rafael. Passeig de la Vall d’Hebron, 107. 08035 Barcelona Classes Pràctiques: Hospital Sagrat Cor, Av. Comte de Llobregat, 117; 08760 Martorell (Barcelona) Hospita
La realitat demogràfica de l'envelliment de la població s'acompanya de l'increment del nombre de persones grans afectades de trastorns mentals a la població. Aquesta realitat imposa necessitats assistencials de primer ordre, així com d'investigació i coneixement d'aquest ampli grup de malalties.

Les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús i el Departament de Psiquiatria i Medicina Legal de la Universitat Autònoma de Barcelona, conscients de la necessitat creixent de formar professionals de la salut en l'atenció a les persones grans amb trastorns mentals, han impulsat un màster i una diplomatura de postgrau en Psicogeriatria per contribuir a donar resposta a aquesta necessitat.

Aquest programa de formació s'orienta cap a millorar les habilitats per al maneig clínic dels pacients psicogeriàtrics. A més, es pretén estimular l'interès investigador en un camp en el qual, cada vegada més, calen professionals competents davant el repte de la complexitat clínica i assistencial pròpia de les persones d'edat avançada amb trastorns mentals.

(* La Universitat Autònoma de Barcelona no es fa responsable dels continguts de pàgines web o enllaços externs amb informació que no sigui coincident amb els continguts de la memòria acadèmica aprovada pels òrgans competents de la universitat)

Sortides professionals

Treball clínic assistencial en centres o dispositius sanitaris que atenen pacients psicogeriàtrics:

- Residències de gent gran
- Hospitals geriàtrics
- Centres sociosanitaris
- Unitats de geriatria d'hospitals generals
- Unitats de psiquiatria general (hospitals generals)
- Serveis de psiquiatria d'enllaç (hospitals generals)
- Hospitals psiquiàtrics: unitats de crònics i de psicogeriatria
- Unitats de psiquiatria geriàtrica (hospitals generals i hospitals psiquiàtrics)
- Centre de salut mental
- Equips d'atenció domiciliària (PADES)
- Hospitals de dia geriàtrics i per malalts d'Alzheimer
- Centres d'atenció primària

Pràctiques

Les pràctiques estan incloses en el programa docent i per tant són obligatòries

Els centres de pràctiques tenen unitats assitencials en psicogeriatria i formen part de la Congregació de les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús, i són:

- Hospital Sagrat Cor, Av. Compte de Llobregat 117. Martorell (Barcelona)
- Hospital Benito Menni, CASM, c/ Antoni Pujades 38. Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
- Hospital Mare de Déu de la Mercé, Passeig Universal 34-44. Barcelona
- Clínica Padre Menni, Avda. Marcelo Celayeta 10. Pamplona

- El treball pràctic consisteix en la rotació per les diferents unitats específiques en Psicogeriatria:

- Unitat d'Aguts de Psiquiatría Geriàtrica
- Unitat d'internament sociosanitari de Llarga Estada
- Unitat d'internament de Mitja Estada Psicogeriàtrica
- Unitat d'internament per Convalescència
- Unitat d'internament per a Cures Pal.liatives
- Unitat de Diagnòstic de Demències (consulta externa)
- Equip d'Atenció Domiciliària i Suport a Primària (PADES)
- Hospitals de Dia Sociosanitaris (Martorell, Barcelona i Sant Feliu de Llobregat)
- Equips d'Avaluació Integral Ambulatòria (EAIA) de Geriatria i de Cures Pal.liatives
- Unitat Polivalent de Neuropsiquiatría Barcelona Nord

Aquesta rotació es dissenya de forma personalitzada amb cada alumne, al començament de curs, tenint en compte la seva procedència i experiència professional, les seves preferències i la disponibilitat assistencial dels diferents serveis i unitats. Cada rotació correspon a un sol alumne. Excepcionalment, en la Unitat de Diagnòstic de Demències, es permet la coincidència de 2 alumnes simultàniament.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal

Centres col·laboradors

Germanes Hospitalàries Sagrat Cor, Martorell

Contacte

Manuel Sánchez Pérez

Telèfon: 937752200

Informació addicional

http://www.masterpsicogeriatria.com

Més informació

Vols rebre més informació?