Continguts

- Bases generals (bases conceptuals i bases neurobiològiques de la conducta). Mòdul general introductiu que inclou una introducció històrica i conceptual a la neuropsicologia i neurologia de la conducta, conceptes generals sobre les relacions entre el cervell, la conducta, els estats emocionals i les conductes socials; les bones pràctiques clíniques i de recerca; i les eines de treball general basades en l'evidència (estadística, preparació d'articles, etc.).

- Nucli general neuropsicològic (avaluació de l'estat mental, exploració neuropsicològica i neuropsiquiàtrica). Mòdul clínic on inicialment es mostren els problemes a enfocar a partir de la realitat epidemiològica. Posteriorment es presenten els fonaments neuropsicomètrics i les fases d'avaluació cognitiva. Finalment es presenten els instruments agrupats en detecció, instruments generals i instruments específics (tallers d'exploració neuropsicològica).

- Nucli d'estudi de la semiologia neuropsicològica general. Semiotècnia, normalitat, semiologia i patologia neuropsicològica.

- Nucli general neurològic (neurologia bàsica). Constitueix la vessant neurològica de les alteracions neuropsicològiques.

- Nucli general de neuroimatge, neurofisiologia i neuropatologia. Inclou els següents àmbits: neuroanatomia i neuroquímica, patologia neurològica, neuropatologia microscòpica i macroscòpica i tècniques complementàries en neuropsicologia i neurologia de la conducta (tècniques neurofisiològiques i de neuroimatge).

- Nucli d'estudi de les síndromes cerebrals en funció de la seva topografia. En aquest àmbit s'exposa la patologia neuropsicològica en funció de les denominades síndromes topogràfiques cerebrals. S'estudien les síndromes per lòbuls cerebrals.

- Nucli d'estudi d'entitats clínico-patològiques. Constitueixen la vessant neuropsicològica de les entitats clínico-patològiques com: trastorns vasculars, epilèpsia, esclerosis múltiple, traumatismes cranioencefàlics,demències, encefalopaties tóxico-metabòliques,hidrocefàlia,infeccions del SNC, SIDA, etc.

- Nucli de les funcions del llenguatge. Inclou l'estudi de les funcions cognitives i la seva alteració: llenguatge oral, lectura, escriptura.

- Nucli de funcions cognitives (síndromes neuropsicològiques i neuroconductuals). Constitueix el nucli tradicional de la neuropsicologia i la neurologia de la conducta: reconeixement, gestualitat, esquema corporal, funcions executives i memòria.

- Nucli de neuropsicologia infantil i evolutiva. S'estudia el desenvolupament de les funcions nervioses superiors i de la neuropsicologia infantil (síndromes, diagnòstic i rehabilitació).

- Nucli de rehabilitació i maneig del pacient. Bloc de la rehabilitació de les alteracions de les funcions cognitives agrupades per funcions (afàsia, agnòsia, funció executiva, atenció, etc) i tallers d'intervenció cognitiva.

- Nucli mèdic-legal. Introducció general a la medicina i la neuropsicologia forense dels trastorns cognitius i de la conducta.

- Treball fi de màster. Per complementar la formació els alumnes han de realitzar una tesina. La tesina pot tenir diverses característiques i temàtiques (història, revisió sistemàtica, series de casos clínics, normalitzacions pilot), però es promocionen específicament activitats d'interès clínic.

Assignatura Crèdits Caràcter
Principis Generals i Tècniques de Treball en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta
6 ECTS Obligatòria
Rehabilitació Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva
15 ECTS Obligatòria
Treball Fi de Màster
6 ECTS Obligatòria
Neuropsicologia Forense
6 ECTS Obligatòria
Neuropsicologia Infantil i Evolutiva
9 ECTS Obligatòria
Neuropsicologia de la Memòria, Gnòsies, Praxis, Funcions Executives i Relacionades
15 ECTS Obligatòria
Neuropsicologia del Llenguatge
9 ECTS Obligatòria
Neuropsicologia de les Entitats Clínic-Patològiques, Deteriorament Cognitiu i Demències
9 ECTS Obligatòria
Síndromes Focals i Cognició
6 ECTS Obligatòria
Tècniques Complentàries de Neuroimatge i Electrofisiològiques al Diagnòstic Neurocognitiu
9 ECTS Obligatòria
Bases Neuroanatòmiques i Neuropatològiques: Neurologia Bàsica
9 ECTS Obligatòria
Semiologia i Interpretació dels Test Neuropsicològics
6 ECTS Obligatòria
Història Clínica, Exploració Neuropsicològica. Tallers d'Exploració Neuropsicològica
15 ECTS Obligatòria

Itineraris

S'ofereixen cursos d'actualització.

Programes relacionats

Curs en Bases Neuroanatòmiques i Neuropatològiques: Neurologia Bàsica

Curs en Història Clínica, Exploració Neuropsicològica. Tallers d'Exploració Neuropsicològica.

Curs en Neuropsicologia Forense

Curs en Neuropsicologia Infantil i Evolutiva

Curs en Neuropsicologia de la Memòria, Gnòsies, Praxis, Funcions Executives i Relacionades

Curs en Neuropsicologia de les Entitats Clínicopatològiques, Deteriorament Cognitiu i Demències

Curs en Neuropsicologia del Llenguatge

Curs en Principis Generals i Tècniques de Treball en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta

Curs en Rehabilitació Neuropsicològica i Tallers d'Intervenció Cognitiva

Curs en Semiologia i Interpretació dels Tests Neuropsicològics

Curs en Síndromes Focals i Cognició

Curs en Tècniques Complementàries de Neuroimatge i Electrofisiològiques en el Diagnòstic Neurocognitivo

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.