• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 1567/18
 • 18a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 1 ECTS
 • Inici: 03/10/2022
 • Final: 07/10/2022
 • Places: 10
 • Orientació: Professional
 • Preu: 225 €
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: IMIM - Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
Els cursos d'especialització s'ofereixen com una eina per desenvolupar una introducció sistemàtica i gradual en els coneixements de la Neuropsicologia.

Aquests cursos formen part del Màster en Neuropsicologia i Neurologia de la conducta, i s'aborden des d'una perspectiva fonamental de la neuropsicologia, com la introducció a la neuropsicologia i neurologia de la conducta, l'exploració neuropsicològica, la semiologia o les bases neurològiques i neuropatològiques, i des d'una perspectiva més especialitzada com la neuropsicologia del llenguatge, la neuropsicologia infantil o la neuropsicologia forense.

Els cursos segueixen una seqüència i estructura de la introducció a l'especialització però es poden cursar independentment.

Continguts

- Neuropsicología, Neurología de la Conducta y Neuropsiquiatría.
- Bases neurológicas de las funciones cognitivas, los estados emocionales y la conducta social: un modelo funcional cerebral.
- Los test en el contexto funcional cerebral. Semiología: conceptos básicos. Perfiles cognitives versus taxonomías de rehabilitación.
- Historia de los conocimientos sobre bases cerebrales de la conducta.

Itineraris

Curs d'actualització del Màster en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta (1589)

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal

Contacte

Neus Rivera Avila

Telèfon: 932483868

Informació addicional

http://nnc.uab.cat/

Vols rebre més informació?