• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 1573/18
 • 18a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 3 ECTS
 • Inici: 10/10/2022
 • Final: 25/10/2022
 • Places: 10
 • Orientació: Professional
 • Preu: 800 €
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: IMIM - Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
Els cursos d'especialització s'ofereixen com una eina per desenvolupar una introducció sistemàtica i gradual en els coneixements de la Neuropsicologia.

Aquests cursos formen part del Màster en Neuropsicologia i Neurologia de la conducta, i s'aborden des d'una perspectiva fonamental de la neuropsicologia, com la introducció a la neuropsicologia i neurologia de la conducta, l'exploració neuropsicològica, la semiologia o les bases neurològiques i neuropatològiques, i des d'una perspectiva més especialitzada com la neuropsicologia del llenguatge, la neuropsicologia infantil o la neuropsicologia forense.

Els cursos segueixen una seqüència i estructura de la introducció a l'especialització però es poden cursar independentment.

Continguts

- La història clínica neuropsicològica
- Avaluació integrada. Fases de l'exploració. Sistemes informatitzats
- Avaluació neuropsicològica fase I: Screening cognitiu, avaluacions globals i funcionals
- Avaluació neuropsicològica fase II: Exploració general integrada
- Avaluació neuropsicològica fase III: Tests clínic-etiològics i modals
- Avaluació neuropsicològica fase IV: L'exploració idiográfica
- Introducció: estructuració general de l'exploració a partir d'objectius i clínica.
- Taller d'exploració I: Screening. Tests d'atenció i concentració
- Taller d'exploració II: Test de llenguatge, lectura i escriptura
- Taller d'exploració III: Test visuoespacials i constructius
- Taller d'exploració IV: Test de memòria
- Taller d'exploració V: Test de lateralitat, destresa motora i praxis
- Taller VI: Avaluació de la vida diària i la qualitat de vida. Validesa ecològica
- Taller d'exploració VII: Test de funcions executives i abstractes
- Taller d'exploració VIII: Avaluació neuropsiquiàtrica
- Taller d'exploració IX: L'informe neuropsicològic

Itineraris

Curs d'actualització del Màster en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta (1589)

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal

Centres col·laboradors

Hospital Clínic de Barcelona
Hospital Universitari Dr. Josep Trueta
Hospital del Mar de l'Institut Municipal d'Assistència Sanitària (IMAS)
Mútua de Terrassa
Consorci Sanitari de Terrassa
Centre Mèdic Teknon
Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús de Martorell
Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge
Associació del Vallés d'Amics de la Neurologia (AVAN)
Institut de Neurorehabilitació Guttmann

Contacte

Neus Rivera Avila

Telèfon: 933160778

Informació addicional

http://nnc.uab.cat/

Vols rebre més informació?