Màster en Neuropsicologia: Diagnòstic i Rehabilitació Neuropsicològica

Presentació

Aquest màster és un programa d'estudis amb l'objectiu de proporcionar una formació avançada en neuropsicologia i assolir una especialització professional en la diagnosis i la rehabilitació neuropsicològica.

Els actuals espais sanitaris europeu i internacional demanen cada vegada més especialistes en neuropsicologia, formats mitjançant estudis de postgrau i capacitats tant per l'exploració i diagnòstic com en la rehabilitació dels trastorns derivats del dany cerebral, qualsevol sigui el seu origen (congènit, adquirit, degeneratiu).

Aquesta necessitat de formar professionals de la Neuropsicologia augmentarà els propers anys i per això en l'actualitat els màsters en Neuropsicologia són una realitat estesa a la major part de les universitats europees i de l'àmbit anglosaxó.


És així que no tan sols el nostre principal objectiu és la capacitació de professionals de la salut interessats en la clínica neuropsicològica sinó també possibilitar la mobilitat dins aquests espais europeu i internacional.

Cal afegir també, que de la vigent llei de dependència es desprèn la necessitat de formar especialistes en Neuropsicologia que facin, amb altres professionals, una acurada valoració.

El màster s'estructura en dos cursos successius amb estudis teòrics i aprenentatges pràctics en consultes externes i sales d'ingressos de pacients d'interès neuropsicològic. Durant el primer any, els continguts són dirigits a capacitar en l'exploració i el diagnòstic neuropsicològic. Durant el segon any, els continguts capaciten pel tractament-rehabilitació neuropsicològica de dany cerebral.

Simultàniament durant els dos primers cursos es reforcen els coneixements neurocientífics i el maneig de la clínica neurològica, neuroquirúrgica i psiquiàtrica necessari per a una millor comprensió de la clínica neuropsicològica.

Aquest màster té una orientació primordialment pràctica també en els seus continguts teòrics que estan perfectament enfocats a fomentar i completar la formació pràctica.

Objectius

De forma general: els objectius internacionalment reconeguts i referenciats en http://www.neuropsicol.org/normas.htm

De forma específica, en finalitzar el màster els alumnes hauran adquirit les habilitats i competències següents:

- Identificar les patologies neuropsicològiques
- Determinar un pla d'exploració neurpsicològic

- Dominar les eines d'exploració neuropsicològiques
- Elaborar un peritatge i dictamen diagnòstic neuropsicològic
- Fer un pronòstic d'evolució neuropsicològica
- Implementar un pla de rehabilitació neuropsicològica i fer el seguiment
- Formular noves idees de recerca neuropsicològica

Requisits d'accés

Per accedir-hi cal el títol de grau o la llicenciatura en Psicologia, Medicina, Neurociències o similars títols universitaris estrangers homologats. Altres titulacions universitàries de llicenciatura, grau o diplomatura en l'àmbit de les Ciències de la Salut (Infermeria, Fisioteràpia,Logopèdia,...) o alienes (Biologia, Pedagogia,...) seran valorades i podran ser admeses.

Sortides professionals

- Neuropsicòleg especialista en els serveis de neurologia, neurocirurgia, psiquiatria, medicina interna.

- Neuropsicòleg especialista en centre de recursos assistencials (residències geriàtriques, centres de dia).

- Neuropsicòleg especialista en l'àmbit educatiu (neuropsicologia infantil i escolar).

- Capacitació professional per col·laborar en el peritatge neuropsicològic forense.

Contacte

José Maria Añor Grandal

Telèfon: 935868981

Correu electrònic: master@neuropsicol.org

Web: http://www.neuropsicol.org

Màster propi UAB

12a Edició
Places: 17
Orientació: Professional
90 ECTS
Codi de l'estudi: 1566/12
Preu: 7960 ¤
Preu especial: 7164¤
Col·lectiu d'aplicació: ALUMNI UAB Premium

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Facultat de Medicina i Servei de Neurologia de l'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau
Dates: del 02/10/2020 al 30/06/2022
Idioma de docència:
Castellà (70%), Català (20%), Anglès (10%)
Centres responsables:
Departament de Medicina
Títol que s'obté:
Màster en Neuropsicologia: Diagnòstic i Rehabilitació Neuropsicològica

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.