Presentació

A l'actualitat no existeixen programes de formació d'especialització oficial en subespecialitats pediàtriques. En canvi, les subespecialitats pediàtriques, incloent la neurologia pediàtrica, són una realitat de fet des de fa més de 25 anys i proporcionen cures especialitzades i d'excel.lència a nens i nenes amb patologies específiques, en aquest cas de sistema nerviós i muscular.

En tractar-se d'un Màster amb una orientació professionalitzadora, l'estudiant adquireix formació teòrica i practica en tots aquells aspectes i temàtiques que són necessàries per a treballar en una Unitat de Neurologia pediàtrica especialitzada de tercer nivell.

La creació d'aquest programa és una resposta a la creixent demanda (tant a nivell de l'àmbit hospitalari com als centres de desenvolupament Infantil i atenció precoç (CDIAP)) de professionals amb una adequada formació específica en Neurologia pediàtrica.

Objectius

- L'alumne ha de dominar la valoració de l'exploració neurològica del nen ja que és molt canviant al llarg de totes les etapes de desenvolupament (des del nounat fins a l'adolescent.

- L'alumne ha de ser expert en el diagnóstic i tractament de totes les malalties neurológiques agudes i cròniques, especialment en el maneig a llarg termini dels pacients amb paràlisis cerebral infantil, epilèpsia, retard mental, autisme i altres malalties neuromusculars cròniques com les distrofies musculars i la atrofia espinal infantil.


- L'alumne ha de ser capaç de proporcionar assistència i respondre a les consultes d'altres sub-especialitats pediàtriques.

- L'alumne ha d'adquirir la preparació per assegurar una continuïtat de cures als nens amb malalties cròniques neurològiques en la seva transició a l'edat adulta,

- L'alumne ha d'adquirir la preparació per a realitzar les tasques administratives necessàries per organitzar la pràctica de la medicina pediàtrica neurològica, participar en activitats docents de forma regular i realitzar un programa personal d'investigació i publicacions.

Requisits d'accés

Llicenciatura en Medicina i Cirurgia, Especialistes en Pediatria o Neurologia amb títol obtingut o homologat a Espanya.

Sortides professionals

Amb la formació adquirida en aquest màster l'alumne podrà treballar en un o més dels següents àmbits, segons el seu interès:

- Serveis de neurologia pediàtrica d'hospitals de 3er nivell.
- Unitats de neurologia pediàtrica d'hospitals de 2on nivell.
- Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP).
- Activitat privada.
- Laboratoris de recerca en Neurociències.

Contacte

Ana Felipe Rucián

Telèfon: 934893156

Correu electrònic: afelipe@vhebron.net

Màster propi UAB

11a Edició
Places: 4
Orientació: Acadèmica, Professional
120 ECTS
Codi de l'estudi: 2343/11
Preu: 7920 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Hospital Universitari Vall d'Hebron. Pg. Vall d'Hebron 119-129, Barcelona
Dates: del 01/10/2019 al 30/09/2021
Idioma de docència:
Castellà (50%), Català (50%)
Centres responsables:
Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva i Salut Pública
Centres col·laboradors:
Servei de Neurologia Pediàtrica. Hospital Vall d'Hebron
Títol que s'obté:
Màster en Neurologia Pediàtrica

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.