• Màster propi UAB
 • Codi de l'estudi: 2343/12
 • 12a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 120 ECTS
 • Inici: 10/01/2022
 • Final: 30/12/2023
 • Places: 4
 • Orientació: Acadèmica, Professional
 • Preu: 7920 €
 • Idioma de docència: Castellà (50%), Català (50%)
 • Lloc: Hospital Universitari Vall d'Hebron. Pg. Vall d'Hebron 119-129, Barcelona
A l'actualitat no existeixen programes de formació d'especialització oficial en subespecialitats pediàtriques. En canvi, les subespecialitats pediàtriques, incloent la neurologia pediàtrica, són una realitat de fet des de fa més de 25 anys i proporcionen cures especialitzades i d'excel.lència a nens i nenes amb patologies específiques, en aquest cas de sistema nerviós i muscular.

En tractar-se d'un Màster amb una orientació professionalitzadora, l'estudiant adquireix formació teòrica i pràctica en tots aquells aspectes i temàtiques que són necessàries per a treballar en una Unitat de Neurologia pediàtrica especialitzada de tercer nivell.

La creació d'aquest programa és una resposta a la creixent demanda (tant a nivell de l'àmbit hospitalari com als centres de desenvolupament Infantil i atenció precoç (CDIAP)) de professionals amb una adequada formació específica en Neurologia pediàtrica.

Sortides professionals

Amb la formació adquirida en aquest màster l'alumne podrà treballar en un o més dels següents àmbits, segons el seu interès:

- Serveis de neurologia pediàtrica d'hospitals de 3er nivell.
- Unitats de neurologia pediàtrica d'hospitals de 2on nivell.
- Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP).
- Activitat privada.
- Laboratoris de recerca en Neurociències.

Pràctiques

Els màsters i postgraus propis de la UAB poden preveure o facilitar la realització de pràctiques acadèmiques externes en empreses o institucions amb la finalitat que l'estudiant assoleixi un grau d'experiència professional que li faciliti la inserció o la promoció en l'àmbit laboral.

Per a aquest estudi, són possibles les pràctiques no curriculars (optatives):

 • No curriculars
  Com a alumne matriculat a la UAB, disposes d’accés al portal de l'ocupació de la Universitat, el Servei d'Ocupabilitat mitjançant el qual pots participar en processos de selecció, tant per a estades de pràctiques no curriculars com per aconseguir un contracte de treball. En ambdós casos, cal que t’inscriguis a l’aplicació Nexus.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva i Salut Pública

Centres col·laboradors

Servei de Neurologia Pediàtrica. Hospital Vall d'Hebron

Contacte

Ana Felipe Rucián

Telèfon: 934893156

Vols rebre més informació?