Presentació

La neuroimmunologia és un dels camps de la neurologia que està experimentant un creixement més ràpid i alhora un canvi important de paradigma en els darrers anys.

En el cas concret de l'esclerosi múltiple s'ha passat d'una pràctica absència de tractaments modificadors del curs de la malaltia (els únics fàrmacs disponibles es dispensaven en base a resultats provinents d'estudis realitzats amb metodologies que no permetien recomanacions terapèutiques en base a evidència tipus I) a la possibilitat d'escalada terapèutica donada la disponibilitat de diferents fàrmacs aprovats amb perfil d'eficàcia i seguretat complementaris.

Tot això en el marc del desenvolupament, per una banda, de fàrmacs orals de gran conveniència pel pacient, i per altra de fàrmacs de possible gran eficàcia però maneig complicat. Cassos similars s'han donat en les altres patologies neuroimmunològiques. Tot això fa que cada cop sigui més important, des d'un punt de vista pràctic, dominar el diagnòstic i maneig d'aquestes patologies, havent deixat de ser una qüestió purament acadèmica, únicament a l'abast de centres d'alt nivell. És per aquesta raó que pensem que aquest màster comptarà amb l'interès d'un bon número de professionals de la salut relacionats amb les malalties neurològiques.


El màster online en neuroimmunologia es crea amb l'interès d'oferir al conjunt de professionals de parla castellana l'oportunitat de rebre una formació del més alt nivell en aquest camp. Donada l'alta especialització d'aquest ensenyament es fa palesa la necessitat d'obrir-lo al major nombre de persones per obtenir una massa crítica d'alumnes i recolza la seva modalitat online.

No renunciant a la possibilitat d'oferir a la vegada els docents de major nivell, l'anglès serà també utilitzat com a llengua vehicular en algunes assignatures.

Objectius

L'objectiu final del present màster seria formar metges amb una capacitació específica en l'àrea de la neuroimmunologia, amb els coneixements i aptituds suficients per a fer un diagnòstic i un tractament integral dels pacients amb aquestes patologies.

Les persones que cursin aquest programa disposaran de les competències necessàries per al maneig d'aquest grup de pacients, tant en el contexte d'unitats de neurologia general com en el de unitats més especialitzades.


Alhora es tractaria de fer arribar a persones amb línies de formació properes el coneixement que els permeti comprendre i interpretar el raonament diagnòstic i terapèutic en aquestes patologies.

Requisits d'accés

S'exigeix titulació universitària i es valorarà de manera molt important la titulació en medicina i cirurgia. Encara que, de manera teòrica, sigui possible l'accés al màster a candidats amb altres titulacions universitàries (sempre després d'una valoració molt específica del seu currículum vitae), esperem un perfil de participants com el que segueix:

- Metges especialistes en neurologia
- Residents de neurologia
- Metges amb especial interès en la neuroimmunologia

Sortides professionals

Pensem que la realització d'aquest màster en neuroimmunologia augmenta la capacitació dels professionals que, en algun moment, han d'intervenir en el maneig de les persones afectes per aquestes malalties, des dels professionals de la medicina interna fins als metges d'atenció primària.
Els coneixements adquirits també són de rellevància i milloren el perfil de candidats a llocs de recerca clínica o bàsica en unitats de neuroimmunologia.

Contacte

Marga Capell

Telèfon: 931751559 Ext.3

Correu electrònic: mcapell@cem-cat.org

Web: https://www.ineurocampus.com/master/92/informacion/master-in-neuroimmunology.html IMPORTANT: La Universitat Autònoma de Barcelona no es fa responsable dels continguts de pàgines web o enllaços externs amb informació que no sigui coincident amb els continguts de la memòria acadèmica aprovada pels òrgans competents de la universitat. La coordinació / direcció de cada programa ha de vetllar perquè els continguts esmentats de pàgines web o enllaços externs sigui conforme amb la informació de la memòria acadèmica degudament aprovada per la UAB.

Màster propi UAB

13a Edició
Places: 72
Orientació: Acadèmica
60 ECTS
Codi de l'estudi: 2211/13
Preu: 3960 ¤
Preu especial: 3564¤
Col·lectiu d'aplicació:

Veure el detall del preu

Modalitat: Online
Lloc: On line
Dates: del 24/02/2020 al 31/01/2021
Idioma de docència:
Castellà (68%), Anglès (32%)
Centres responsables:
Departament de Medicina
Centres col·laboradors:
Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya (Cemcat)
Títol que s'obté:
Màster en Neuroimmunologia

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.