• Màster propi UAB
 • Codi de l'estudi: 2211/15
 • 15a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici: 21/02/2022
 • Final: 31/01/2023
 • Places: 72
 • Orientació: Acadèmica
 • Preu: 3960 €
 • Preu especial 3564 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium
 • Idioma de docència: Castellà (68%), Anglès (32%)
 • Lloc: On line
La neuroimmunologia és un dels camps de la neurologia que està experimentant un creixement més ràpid i alhora un canvi important de paradigma en els darrers anys.

En el cas concret de l'esclerosi múltiple s'ha passat d'una pràctica absència de tractaments modificadors del curs de la malaltia (els únics fàrmacs disponibles es dispensaven en base a resultats provinents d'estudis realitzats amb metodologies que no permetien recomanacions terapèutiques en base a evidència tipus I) a la possibilitat d'escalada terapèutica donada la disponibilitat de diferents fàrmacs aprovats amb perfil d'eficàcia i seguretat complementaris.

Tot això en el marc del desenvolupament, per una banda, de fàrmacs orals de gran conveniència pel pacient, i per altra de fàrmacs de possible gran eficàcia però maneig complicat. Cassos similars s'han donat en les altres patologies neuroimmunològiques. Tot això fa que cada cop sigui més important, des d'un punt de vista pràctic, dominar el diagnòstic i maneig d'aquestes patologies, havent deixat de ser una qüestió purament acadèmica, únicament a l'abast de centres d'alt nivell. És per aquesta raó que pensem que aquest màster comptarà amb l'interès d'un bon número de professionals de la salut relacionats amb les malalties neurològiques.

El màster online en neuroimmunologia es crea amb l'interès d'oferir al conjunt de professionals de parla castellana l'oportunitat de rebre una formació del més alt nivell en aquest camp. Donada l'alta especialització d'aquest ensenyament es fa palesa la necessitat d'obrir-lo al major nombre de persones per obtenir una massa crítica d'alumnes i recolza la seva modalitat online.

No renunciant a la possibilitat d'oferir a la vegada els docents de major nivell, l'anglès serà també utilitzat com a llengua vehicular en algunes assignatures.

Sortides professionals

Pensem que la realització d'aquest màster en neuroimmunologia augmenta la capacitació dels professionals que, en algun moment, han d'intervenir en el maneig de les persones afectes per aquestes malalties, des dels professionals de la medicina interna fins als metges d'atenció primària.
Els coneixements adquirits també són de rellevància i milloren el perfil de candidats a llocs de recerca clínica o bàsica en unitats de neuroimmunologia.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Medicina

Centres col·laboradors

Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya (Cemcat)

Contacte

Marga Capell

Telèfon: 931751559 Ext.3

Informació addicional

https://www.ineurocampus.com/master/92/informacion/master-in-neuroimmunology.html IMPORTANT: La Universitat Autònoma de Barcelona no es fa responsable dels continguts de pàgines web o enllaços externs amb informació que no sigui coincident amb els continguts de la memòria acadèmica aprovada pels òrgans competents de la universitat. La coordinació / direcció de cada programa ha de vetllar perquè els continguts esmentats de pàgines web o enllaços externs sigui conforme amb la informació de la memòria acadèmica degudament aprovada per la UAB.

Vols rebre més informació?