Presentació

Es realitzarà una Sessió Informativa el dimecres 12 de Juny a les 18h. a l'Hospital de Sant Pau (Unitat Docent), Sant Antoni Maria Claret, 167, 08025 Barcelona


Les malalties minoritàries afecten aproximadament 1 de cada 50 individus (http://orpha.net). Amb el coneixement actual, el nombre total d'aquestes malalties s'estima al voltant de 6000-8000 (http://www.omim.org) i tot i que cadascuna d'elles és individualment infreqüent, en conjunt afecten un nombre important de pacients, contribuint significativament a la morbiditat, mortalitat i costos globals en termes de salut. La gran majoria d'elles tenen un origen genètic. Proporcionar el diagnòstic genètic a pacients amb malalties minoritàries millora el maneig clínic, permet un tractament específic en algunes ocasions i millora el pronòstic i minimitza les complicacions. Així mateix, conèixer el diagnòstic concret permet oferir a la família un assessorament genètic adient podent facilitar també la presa de decisions i l'adaptació a la malaltia o a les decisions preses. Per tant, queda palès la clara entitat de la genètica com a especialitat assistencial, tant per nombre de pacients com per les seves necessitats específiques.

A més, en l'era de la seqüenciació d'última generació, l'aparició de noves tecnologies està canviant el paradigma de l'estudi genètic, incrementant la taxa diagnòstica però també dificultant enormement la interpretació de resultats. Aquesta complexitat creixent fa encara més necessària la presència de professionals específicament formats en les diferents vessants de la genètica assistencial, tant genètica mèdica, com assessorament genètic com especialistes en laboratori de genètica familiaritzats amb les tècniques mencionades i amb la interpretació de resultats genètics complexos.

Objectius

- Obtenció de formació avançada, altament especialitzada i amb visió multidisciplinar en l'àrea de genètica assistencial.

- Que les persones formades sàpiguen aplicar els coneixements adquirits durant el màster i tinguin la capacitat de resoldre problemes en entorns nous relacionats amb la seva àrea d'expertesa.

- Que les persones formades tinguin la capacitat d’aprenentatge continuat de manera autònoma per actualitzar-se constantment del nou coneixement.


- Que les persones formades siguin capaces de treballar en equip, així com generar i acceptar crítiques constructives.

- Que les persones formades tinguin la capacitat d'integrar coneixements que els permeti, tot i la complexitat, valorar i emetre informes tenint en compte no només la vessant tecnològica sinó també aspectes ètics i socials.

- Que les persones formades sàpiguen comunicar les seves conclusions i coneixements, d'una manera didàctica, clara i concisa, tant a públic especialitzat com no especialitzat.

L'objectiu del màster és donar una formació avançada a l'alumne, amb l'adquisició de: 3.2) competències transversals que permetin que l’alumne sigui capaç de treballar en equips multidisciplinaris, i 3.3) competències específiques i un coneixement avançat i especialitzat, en funció dels tres perfils professionals.

Requisits d'accés

- Llicenciats i Graduats en Ciències de la Vida i la Salut (Biologia, Biomedicina, Genètica, Bioquímica, Infermeria, Farmàcia, Medicina, Psicologia i relacionats) per accedir a l'especialitat en assessorament genètic.
- Llicenciats i Graduats en Medicina i Cirurgia per accedir a l'especialitat en Genètica Clínica.
- Llicenciats i Graduats en Ciències de la Vida i Salut (Biologia, Biomedicina, Genètica, Bioquímica, Infermeria, Farmàcia, Medicina i relacionats) per accedir a l'especialitat en laboratori de Genètica.
- Tots els estudiants hauran d'acreditar (mitjançant títol o entrevista) un nivell mínim d'anglès equivalent a First Certificate (FCE) o B2.

Sortides professionals

- Especialitat en assessorament genètic. L'assessor genètic és un element clau en l'atenció sanitària actual de pacients amb malalties genètiques i la necessitat d'aquests professionals creixerà de manera exponencial en els propers anys donada la implementació progressiva de les proves de tipus òmica. Amb la subespecialització de l'àmbit sanitari, probablement cada especialitat mèdica requerirà assessors genètics formats específicament en cada camp. L'assessorament genètic té un paper fonamental en el maneig de les expectatives dels pacients. Sortides professionals: Hospitals públics i privats, empreses del sector diagnòstic que ofereixen tests genètics, centres de reproducció assistida, entitats privades en l'àmbit de l'assessoria genètica.

- Especialitat en genètica clínica. El genetista clínic es una peça també imprescindible en el diagnòstic i atenció global dels pacients amb malformacions congènites i amb malalties genètiques. Per tant, una figura necessària en qualsevol hospital que pugui valorar aquest tipus de pacients tan en l'àmbit pediàtric com en adults. La possibilitat de disposar de noves teràpies avançades específiques de mutació o dels gens involucrats fa crucial el obtenir un diagnòstic genètic clar, precís i categòric. El genetista clínic pot ajudar a considerar nous fenotips que apareixen en tractar aquestes malalties. Sortides professionals: hospitals públics i privats, empreses del sector diagnòstic que ofereixen tests genètics, centres de reproducció assistida, entitats privades en l'àmbit de la genètica clínica.

- Especialitat en laboratori de genètica. La introducció en la pràctica assistencial de les tècniques de seqüenciació de nova generació (exoma, genoma, transcriptoma, metiloma), juntament amb la complexitat de la resta de proves genètiques específiques de nombroses malalties genètiques fa evident la necessitat de professionals especialitzats tant en la indicació i realització de les proves com en lainterpretació dels resultats que se'n deriven. Aquesta figura ha de tenir un paper col.laboratiu com a part activa dels equips multidisciplinaris. Sortides professionals: Hospitals públics i privats, empreses del sector diagnòstic que ofereixen tests genètics, centres de reproducció assistida, entitats privades en l'àmbit de genètica, seccions de farmacogenètica en empreses farmacèutiques o del camp dels assajos clínics.

Contacte

Ana Molina Romero

Correu electrònic: coordinacio.master.genetica.assistencial@uab.cat

Màster propi UAB

1a Edició
Places: 25
Orientació: Professional
120 ECTS
Codi de l'estudi: 4053/1
Preu: 13200 ¤
Preu especial: 11880¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Hospital Universitari Vall d’Hebron/ Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Dates: del 30/09/2019 al 15/07/2021
Idioma de docència:
Castellà (90%), Anglès (10%)
Centres responsables:
Departament de Genètica i de Microbiologia
Departament de Medicina
Centres col·laboradors:
Àrea de Genètica Clínica i Molecular, Hospital Vall d' Hebron
Servei de Genètica, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Títol que s'obté:
- Màster en Genètica Assistencial especialitat en Assessorament Genètic - Màster en Genètica Assistencial especialitat en Genètica Clínica - Màster en Genètica Assistencial especialitat en Laboratori de Genètica

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.