Màster en Gastroenterologia, Hepatologia i Nutrició Pediàtrica

Presentació

La patologia digestiva, en el seu contex més ampli (gastroenterologia, hepatologia i nutrició) constitueix un dels temes de consulta més freqüent dintre de l'àmbit de la pediatria. L'etapa de residència (MIR) no permet sempre una dedicació específica a una especialitat durant un període perllongat de temps.

En l'actualitat no existeixen programes d'especialització oficial en subespecialitats pediàtriques. No obstant això, les subespecialitats pediàtriques, incloent la de gastroenterologia pediàtrica, són una realitat de fet des de fa més de 25 anys en el nostre país, proporcionant cures especialitzades i d'excel.lència als lactants, nens i adolescents amb patologies específiques.


Durant molt temps s'ha estat impartint aquesta docència en períodes de 1-2 anys de durada a voluntaris que desitjaven aquesta formació sense que es pogués aportar una documentació adequada acreditativa d'una formació de postgrau.

La Societat Espanyola de Gastroenterologia, Hepatologia i Nutrició Pediàtrica (SEGHNP), recentment va elaborar un programa d'especialització en aquesta àrea perquè pogués ser desenvolupat en les unitats capacitades per a la docència (entre elles la Unitat de Gastroenterologia–Hepatologia i Nutrició Pediàtrica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebrón). Amb la justificació d'haver-se efectuat aquest període de formació la SEGHNP expedia un diploma de diplomat en gastroenterologia, hepatologia i nutrició. A aquest diploma li mancava validació acreditativa de formació de postgrau.

El present Màster s'adapta als requisits d'aquest programa i ofereix els mòduls de formació precisos per a adquirir un coneixement complet i global de l'especialitat i la possibilitat d'oferir un títol oficial de formació de postgrau.

Objectius

- Coneixement de la etiologia i patogènesi de gran part de la patologia aguda i crònica de les malalties digestives.

- Adquisició dels coneixements i habilitats necessàries per interpretar els diferents mètodes diagnòstics de l'especialitat.

- Coneixement teòric i formació pràctica de diferents exploracions i mètodes utilitzats per al diagnòstic i tractament de la patologia digestiva.


- Coneixement dels aspectes organitzatius d'una unitat de gastroenterologia, hepatologia i nutrició pediàtrica.

- Participació directa en els projectes de recerca en curs.

- Coneixement i experiència pràctica en planificar, realitzar, avaluar i publicar projectes d'investigació en el camp de la gastroenterologia, hepatologia i nutrició pediàtrica.

Requisits d'accés

Llicenciats/des en Medicina i Cirurgia.

Sortides professionals

La realització del màster en Gastroenterologia, Hepatologia i Nutrició Pediàtrica facilitarà la incorporació de facultatius pediàtrics formats en aquesta àrea a hospitals amb unitats de gastroenterologia, hepatologia i/o nutrició pediàtrica.

Contacte

Oscar Segarra Canton

Correu electrònic: Oscar.Segarra@uab.cat

Màster propi UAB

13a Edició
Places: 3
Orientació: Professional
60 ECTS
Codi de l'estudi: 1933/13
Preu: 3960 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Servei de Pediatria, Unitat de Gastroenterologia, Hepatologia i Nutrició de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron ,Barcelona
Dates: del 01/10/2020 al 30/09/2021
Idioma de docència:
Castellà (50%), Català (50%)
Centres responsables:
Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva i Salut Pública
Títol que s'obté:
Màster en Gastroenterologia, Hepatologia i Nutrició Pediàtrica

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.