• Màster propi UAB
 • Codi de l'estudi: 1933/14
 • 14a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici: 04/10/2021
 • Final: 30/09/2022
 • Places: 8
 • Orientació: Professional
 • Preu: 3960 €
 • Idioma de docència: Castellà (50%), Català (50%)
 • Lloc: Servei de Pediatria, Unitat de Gastroenterologia, Hepatologia i Nutrició de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron ,Barcelona
La patologia digestiva, en el seu contex més ampli (gastroenterologia, hepatologia i nutrició) constitueix un dels temes de consulta més freqüent dintre de l'àmbit de la pediatria. L'etapa de residència (MIR) no permet sempre una dedicació específica a una especialitat durant un període perllongat de temps.

En l'actualitat no existeixen programes d'especialització oficial en subespecialitats pediàtriques. No obstant això, les subespecialitats pediàtriques, incloent la de gastroenterologia pediàtrica, són una realitat de fet des de fa més de 25 anys en el nostre país, proporcionant cures especialitzades i d'excel.lència als lactants, nens i adolescents amb patologies específiques.

Durant molt temps s'ha estat impartint aquesta docència en períodes de 1-2 anys de durada a voluntaris que desitjaven aquesta formació sense que es pogués aportar una documentació adequada acreditativa d'una formació de postgrau.

La Societat Espanyola de Gastroenterologia, Hepatologia i Nutrició Pediàtrica (SEGHNP), recentment va elaborar un programa d'especialització en aquesta àrea perquè pogués ser desenvolupat en les unitats capacitades per a la docència (entre elles la Unitat de Gastroenterologia–Hepatologia i Nutrició Pediàtrica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebrón). Amb la justificació d'haver-se efectuat aquest període de formació la SEGHNP expedia un diploma de diplomat en gastroenterologia, hepatologia i nutrició. A aquest diploma li mancava validació acreditativa de formació de postgrau.

El present Màster s'adapta als requisits d'aquest programa i ofereix els mòduls de formació precisos per a adquirir un coneixement complet i global de l'especialitat i la possibilitat d'oferir un títol oficial de formació de postgrau.

Sortides professionals

La realització del màster en Gastroenterologia, Hepatologia i Nutrició Pediàtrica facilitarà la incorporació de facultatius pediàtrics formats en aquesta àrea a hospitals amb unitats de gastroenterologia, hepatologia i/o nutrició pediàtrica.

Pràctiques

- Els 5 mòduls es dissenyen amb un 70% d'hores de pràctica clínica, representant un total 850 hores, realitzades íntegrament a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, i sent directament tutelades pels professors i / o coordinadors.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva i Salut Pública

Contacte

Oscar Segarra Canton

Vols rebre més informació?