Presentació

Master in Contemporary Arabic Studies (MEAC)
El màster d'Estudis Àrabs Contemporanis (MEAC) és un projecte nascut en el sí del departament de Traducció i Interpretació de la UAB. L'objectiu general d'aquest màster és oferir una formació d'excel.lència en llengua, cultura i societats àrabs contemporànies que doni resposta a una creixent demanda social i institucional en experts regionals.

Impartit íntegrament en àrab per professors arabòfons amb una sòlida trajectòria acadèmica i professional, el MEAC és actualment l'únic màster d'estudis àrabs d'Europa que utilitza l'àrab com a única llengua de docència. És també l'únic màster que proposa una progressió en l'aprenentatge de la llengua àrab d'un nivell B del MECR a un nivell C, el més alt dels proposats pel MECR.


El perfil d'estudiants al qual va dirigit el màster és el de persones que volen aprofundir en el seu coneixement de la llengua i la cultura àrabs modernes. Provinents tant de l'Estat espanyol com d'altres països europeus, els candidats/es al MEAC han de tenir necessàriament un nivell de llengua àrab estàndard equivalent al B del MECR. Dins d'aquest perfil s'inclouen, per exemple, estudiants arabòfons graduats en qualsevol tipus d'estudis universitaris que tinguin un dialecte àrab com a llengua materna i un nivell d'àrab estàndard modern mitjà. També s'inclouen en aquest perfil estudiants no arabòfons que hagin estudiat àrab durant diversos anys a nivell universitari o para-universitari (escoles oficials d'idiomes, acadèmies de llengües), i que preferiblement hagin realitzat una estada de com a mínim un any en un país àrab.

A més a més de l'èmfasi en la llengua àrab, el MEAC es distingeix d'altres programes de màster similars pel seu caràcter contemporani i el seu compromís amb les societats àrabs actuals. Davant d'una oferta de màsters d'Estudis Àrabs majoritàriament basada en continguts tradicionals, el MEAC proposa una aproximació moderna i innovadora a la realitat àrab d'avui, fent especialèmfasi enqüestions fonamentals com ara la diversitat cultural i religiosa, les noves formes d'organització familiar i social, el cosmopolitisme, la hibridació, els moviments de població, les reivindicacions contestacions socials, els drets humans, la postmodernitat, etc.

L'elecció d’aquest enfocament per al nostre màster no és gratuïta: fa ja molt temps que detectem un interès creixent per aquests temes per part de l'alumnat, cada cop més conscient del desfasament entre el món àrab d'avui i la visió tradicional que en reben des de l'acadèmia. Creiem que només des d'una aproximació transparent (a través de la llengua àrab) i honesta amb la realitat contemporània (a través de continguts actuals), podem construir vincles positius i sostenibles amb aquest món àrab amb el què tant compartim.

Objectius

L'objectiu general del MEAC és oferir una formació d'excel.lència en llengua i cultura àrabs contemporànies. Aquest objectiu general es desglossa en tres objectius específics:

- Que els estudiants assoleixin un nivell d'àrab equivalent al C (1 o 2) del MECR, tant en les competències orals com escrites de la llengua (nivell de nadiu).
- Que els estudiants coneguin en profunditat les principals característiques que defineixen el món àrab d'avui a través de continguts de tipus històric, polític, social, religiós, cultural, artístic i tecnològic.

- Que els estudiants desenvolupin una visió crítica, independent i oberta sobre la realitat àrab d'avui que contribueixi a enderrocar l'entramat de prejudicis i estereotips que l'envolta.

Requisits d'accés

Disposar d'un títol universitari d'un mínim de tres anys (180 ECTS) en qualsevol especialitat i d'un nivell de llengua àrab igual o superior a un B1 de MECR.

Sortides professionals

- La cooperació internacional
- La gestió cultural
- La docència
- La traducció i la interpretació
- El periodisme
- La investigació
- Estudis pont cap a altres especialitats

Contacte

Anna Gil Bardaji

Telèfon: 935813372

Correu electrònic: Anna.Gil.Bardaji@uab.cat

Web: http://pagines.uab.cat/meac/

Màster propi UAB

4a Edició
Places: 25
Orientació: Acadèmica
60 ECTS
Codi de l'estudi: 3616/4
Preu: 3960 ¤
Preu especial: 3564¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Facultat de Traducció i Interpretació, Campus UAB. Bellaterra (Barcelona)
Dates: del 25/09/2019 al 19/06/2020
Idioma de docència:
Àrab (100%)
Centres responsables:
Departament de Traducció i Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
Centres col·laboradors:
Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed)
Sodepau
The Foundation of Abdulaziz Saud Al-Babtain's Prize for Poetic Creativity
Títol que s'obté:
Master in Contemporary Arabic Studies

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.