• Màster de Formació Permanent UAB
 • Codi de l'estudi: 3616/6
 • 6a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici: 25/09/2023
 • Final: 31/05/2024
 • Places: 25
 • Orientació: Acadèmica
 • Preu: 4200 €
 • Idioma de docència: Àrab
 • Lloc: Facultat de Traducció i Interpretació, Campus UAB. Bellaterra (Barcelona)
Master in Contemporary Arabic Studies (MEAC)

Avisos importants:

 1. Informem que el curs 2024-2025 el màster passarà a ser virtual. En breu oferirem més informació sobre les característiques del programa en el seu nou format online.


El màster d'Estudis Àrabs Contemporanis (MEAC) és un projecte nascut en el sí del departament de Traducció i Interpretació de la UAB. L'objectiu general d'aquest màster és oferir una formació d'excel.lència en llengua, cultura i societats àrabs contemporànies que doni resposta a una creixent demanda social i institucional en experts regionals.

Impartit íntegrament en àrab per professors arabòfons amb una sòlida trajectòria acadèmica i professional, el MEAC és actualment l'únic màster d'estudis àrabs moderns d'Europa que utilitza l'àrab com a única llengua de docència. És també l'únic màster que proposa una progressió en l'aprenentatge de la llengua àrab d'un nivell B del MECR a un nivell C, el més alt dels proposats pel MECR.

El perfil d'estudiants al qual va dirigit el màster és el de persones que volen aprofundir en el seu coneixement de la llengua i la cultura àrabs modernes. Provinents tant de l'Estat espanyol com d'altres països, els candidats/es al MEAC han de tenir necessàriament un nivell mínim de llengua àrab estàndard equivalent al B1 del MECR. Dins d'aquest perfil s'inclouen, per exemple, estudiants arabòfons graduats en qualsevol tipus d'estudis universitaris que tinguin un dialecte àrab com a llengua materna i un nivell d'àrab estàndard modern mitjà. També s'inclouen en aquest perfil persones no arabòfones que hagin estudiat àrab durant diversos anys a nivell universitari o para-universitari (escoles oficials d'idiomes, acadèmies de llengües), i que preferiblement hagin realitzat una estada lingüística de com a mínim sis mesos en un país àrab.

A més a més de l'èmfasi en la llengua àrab, el MEAC es distingeix d'altres programes de màster similars pel seu caràcter contemporani i el seu compromís amb les noves formes d'organització social i política als països àrabs; amb la presencia, aportació i reivindicacions de les dones en el desenvolupament social, històric i polític d'aquest països; amb la diversitat cultural i religiosa en les societats àrabs actuals; amb la defensa dels drets humans, incloent-hi els drets de les persones LGTBIQ, els de les minories racialitzades o els de qualsevol altre grup socialment discriminat per raó d'origen, sexe, idioma, religió, ideologia, orientació sexual o altres.

Davant d'una oferta de màsters d'Estudis Àrabs majoritàriament basada en continguts tradicionals, el MEAC proposa una aproximació moderna i innovadora a la realitat àrab d'avui, fent especial èmfasi en qüestions fonamentals com ara la diversitat ètnica, cultural i religiosa, les noves formes d'organització familiar i social, el cosmopolitisme, la hibridació, els moviments de població, les reivindicacions i contestacions socials, l'activisme social, els drets humans, la postmodernitat, la dissidència política i ideològica, els mitjans de comunicació alternatius, etc. L'elecció d'aquest enfocament per al nostre màster no és gratuïta: fa ja molt temps que detectem un interès creixent per aquests temes per part de l'alumnat, cada cop més conscient del desfasament entre el món àrab d'avui i la visió tradicional que en reben des de l'acadèmia. Creiem que només des d'una aproximació transparent (a través de la llengua àrab) i honesta amb la realitat contemporània (a través de continguts actuals i compromesos socialment, i que s'allunyin de l'examinació tradicional de la cultura àrab classica, centrant-se més aviat en la cultura POP àrab i les noves tendències socio-creatives), podem construir vincles positius i sostenibles amb el món àrab d’avui.

Sortides professionals

- La cooperació internacional
- La gestió cultural
- La docència
- La traducció i la interpretació
- El periodisme
- La investigació
- Estudis pont cap a altres especialitats

Pràctiques

Aquest màster no inclou programa de pràctiques

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Traducció i Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental

Centres col·laboradors

Fundació Autònoma Solidària
Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed)
The Foundation of Abdulaziz Saud Al-Babtain's Prize for Poetic Creativity
Sodepau

Contacte

Anna Gil Bardaji

Telèfon: 935813372

Informació addicional

No Publicada

Més informació

Vols rebre més informació?