Presentació

La formació en l'actuació en les emergències extrahospitalàries i catàstrofes es una necessitat actual, degut al creixement de la demanda de professionals amb experiència en aquest àmbit. Des de fa molts anys les persones que patien un accident eren traslladades als centres sanitaris, es a dir als serveis de urgències, amb ambulàncies, que generalment estaven poc dotades i amb personal assistencial d'àmbit vocacional.

Els estudis publicats en els darrers temps tant de l'àmbit de les emergències hospitalàries com de les extrahospitalàries, han demostrat que una atenció de qualitat, efectuada durant la primera hora desprès de l'accident, es fonamental per prevenir i evitar les seqüeles o bé disminuir la gravetat de les situacions que poden generar, així com disminuir la gravetat de la situació.


Les previsions en aquesta àrea ha donat lloc a la creació en els darrers anys de tota una sèrie de Serveis d'Emergència tant a nivell hospitalari com extrahospitalari. Aquests serveis han tingut un important ressò a nivell de la població, donant lloc a una major utilització dels mateixos dins de les àrees de influencia en que estan ubicades, com demostra l'augment del nombre de sortides d'aquests serveis en els darrers anys, en els que s'atenen situacions d’extrema gravetat. Això ha donat lloc a l'augment d'interès per la formació dels professionals d'infermeria en aquest àmbit, per incorporar-se als equips que desenvolupen aquesta activitat assistencial in situ, exigint una bona formació teòrica, pràctica i una capacitat per afrontar situacions noves a través de la pràctica reflexiva.

Objectius

Adquirir els coneixements sobre els sistemes d'emergències i l'actuació en cas de situacions d'emergència amb risc vital immediat, individual o col.lectiu.

Requisits d'accés

- Els estudiants hauran d'acreditar la titulació de diplomat universitari en infermeria o Grau en Infermeria .

- Els estudiants que acreditin estar en possessió del diploma de postgrau en Emergències i Catàstrofes (40 crèdits ECTS), expedit per la UAB, podran accedir al Màster cursant 22 crèdits que corresponen a Metodologia de la Recerca; Treball de fi màster i pràctiques II. S'oferiran 10 places cada curs acadèmic fins que s'hagin absorbit tots els estudiants del postgrau que desitgin fer-ho.

Sortides professionals

- Unitats d'actuació immediata i de urgències.
- Unitats d'actuació extrahospitalària i de catàstrofes.

Contacte

Axel Mora Sabanés

Telèfon: 934894078

Correu electrònic: master.emergencies.catastrofes@uab.cat

Màster propi UAB
10% de descompte Alumni Premium

6a Edició
Places: 45
Orientació: Professional
60 ECTS
Codi de l'estudi: 3319/6
Preu: 3960 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Unitat Docent Vall d'Hebron. Facultat de Medicina.
Dates: del 25/09/2019 al 11/09/2020
Idioma de docència:
Català (80%), Castellà (20%)
Centres responsables:
Departament d'Infermeria
Títol que s'obté:
Màster en Emergències i Catàstrofes

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.