Presentació

El Diploma de postgrau en Gènere i Igualtat s'imparteix en col.laboració amb la Diputació de Barcelona, (Oficina de Dones i LGTBI) i el Departament de Ciència Política i Dret Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona.

La finalitat d'aquest diploma de postgrau és donar formació especialitzada, des de les disciplines que hi participen, en l'àmbit dels estudis de gènere.

El departament de Ciència Política i Dret Públic de la UAB i el grup Antígona responsables d'aquest diploma de postgrau han ofert formació en l'àmbit dels estudis de gènere.


El diploma de postgrau en Gènere i Igualtat pretén donar formació especialitzada en una àrea que, tradicionalment, no ha aparegut suficientment reflectida dins el plans d'estudis especialitzats. Així, es forma a llicenciats/des, diplomats/des i graduats/des que vulguin obtenir i aprofundir els coneixements dins els estudi de gènere.


Els estudis s'adrecen principalment a formar en els següents aspectes:
- Intervenció tècnica en l'elaboració de plans, programes, mesures i polítiques públiques amb perspectiva de gènere previstes en la legislació i els plans específics del nostre país.
- Aplicació de mesures i assessorament en l'elaboració d'Auditories de Gènere en l'àmbit públic i privat.
- Intervenció com tècnics d'igualtat en ens públics, com ara Ajuntaments.
- Elaboració i assessoria en plans d'igualtat.

El professorat s'adapta al coneixement de català que tingui l'alumnat fins que adquireixi
la competència en aquest idioma.

Objectius

L'objectiu general és donar una formació en els estudis sobre dones i gènere que sigui científicament rigorosa alhora aplicable a problemàtiques d'interès social el nostre país, amb un objectiu concret pel que fa a la professionalització: formar agents d'igualtat,una figura que és clau des de l'aprovació de la Llei Orgànica 3/2007 per la igualtat efectiva de dones i homes.


La llei estableix, entre altres aspectes, que les empreses de més de 250 treballadors hauran de negociar plans d'igualtat.

Cada vegada és més necessària la presència de persones (tant en empreses públiques com privades, institucions i/o organitzacions diverses) que estiguin en condicions de detectar problemes, oferir respostes, discutir i analitzar polítiques, elaborar pressupostos, etc. en el camp de les desigualtats i les discriminacions entre dones i homes.

Requisits d'accés

Grau universitari, llicenciatura o diplomatura universitària oficials.

També es pot admetre la matrícula de persones sense la titulació requerida. En aquest cas, el currículum serà avaluat per la direcció i hi donarà, si escau, el vistiplau.

Sortides professionals

Administració local:
Actualment s'està fomentant la figura d’agent d'igualtat, i amb l'aplicació de la Llei Orgànica 3/2007 d'Igualtat, aquesta figura esdevé una clara necessitat. De fet, en l'àmbit local, els Ajuntaments són un dels espais on s'han anat incorporant els professionals especialitzats en gènere. Així, doncs, la incorporació d'aquest tipus de tècnics dins l'administració pública és ja una realitat i, tal com ocorre en aquells països on hi ha una més gran tradició d'estudis especialitzats amb perspectiva de gènere, aquests professionals hi tindran encara una més gran importància.

Institucions especialitzades:
Hi ha institucions públiques específiques, com és ara el cas a Catalunya de l'Institut Català de les Dones, que es caracteritzen per fomentar i promoure la sensibilització al voltant de la igualtat de gènere. També hi ha àrees específiques en algunes institucions, com és el cas de l'Oficina de les Dones i LGTBI, que fan activitats per promoure la igualtat. Aquests són espais on es poden incorporar els/les professionals que cursin aquesta diplomatura de postgrau.

Empreses privades i sindicats:
Algunes mesures, especialment aquelles que tenen la finalitat de conciliar la vida familiar i laboral, s'han incorporat en la pràctica d’algunes empreses. Igualment, el plans d'igualtat i les auditories de gènere són mesures que es comencen a desenvolupar, i els tècnics d’agents d’igualtat hi tenen un lloc de treball.

El món associatiu:
L'àmbit associatiu té un interès important per a persones que estiguin en condicions de detectar problemes, oferir respostes, discutir i analitzar polítiques, elaborar pressupostos, etc., en el camp de les desigualtats i les discriminacions entre dones i homes.

Professionals en general

Professionals de qualsevol àmbit que vulguin tenir una especialitat en polítiques de gènere.

Contacte

Albert Guirao

Correu electrònic: dp.pg.genere.igualtat@uab.cat

Web: http://genereiigualtat.uab.cat/

Postgrau UAB

19a Edició
Places: 26
Orientació: Professional
35 ECTS
Codi de l'estudi: 1777/19
Preu: 1960 ¤
Preu especial: 1764¤
Col·lectiu d'aplicació: ALUMNI UAB Premium

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison Escola de la Dona Sant Pere més Baix, 7 Barcelona
Dates: del 15/10/2020 al 22/12/2021
Idioma de docència:
Castellà (50%), Català (50%)
Centres responsables:
Departament de Ciència Política i de Dret Públic
Títol que s'obté:
Diploma de postgrau Gènere i Igualtat: Administració Pública i Món Local Diploma de postgrau Gènere i Igualtat: Relacions Laborals

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.