• Diploma d'Especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 1777/22
 • 22a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 35 ECTS
 • Inici: 10/10/2023
 • Final: 20/12/2024
 • Places: 25
 • Orientació: Professional
 • Preu: 1960 €
 • Idioma de docència: Castellà (50%), Català (50%)
 • Lloc: Espai Francesca Bonnemaison Escola de la Dona Sant Pere més Baix, 7 Barcelona
El Diploma d'Especialització en Gènere i Igualtat s'imparteix en col·laboració amb la Diputació de Barcelona (Oficina de les Dones i LGTBI) i el Departament de Ciència Política i de Dret Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona.

La finalitat d'aquest Diploma d'Especialització és donar formació especialitzada, des de les disciplines que hi participen, en l'àmbit dels estudis de gènere.

El departament de Ciència Política i de Dret Públic de la UAB i el grup Antígona responsables d'aquest diploma d'Especialització han ofert formació en l'àmbit dels estudis de gènere.


El diploma d'Especialització en Gènere i Igualtat pretén donar formació especialitzada en una àrea que, tradicionalment, no ha aparegut suficientment reflectida dins el plans d'estudis especialitzats. Així, es forma a llicenciats/des, diplomats/des i graduats/des que vulguin obtenir i aprofundir els coneixements dins els estudi de gènere.

Els estudis s'adrecen principalment a formar en els següents aspectes:
- Intervenció tècnica en l'elaboració de plans, programes, mesures i polítiques públiques amb perspectiva de gènere previstes en la legislació i els plans específics del nostre país.
- Aplicació de mesures i assessorament en l'elaboració d'Auditories de Gènere en l'àmbit públic i privat.
- Intervenció com tècnics d'igualtat en ens públics, com ara Ajuntaments.
- Elaboració i assessoria en plans d'igualtat.

El professorat s'adapta al coneixement de català que tingui l'alumnat fins que adquireixi
la competència en aquest idioma.

Sortides professionals

Administració local:
Actualment s'està fomentant la figura d'agent d'igualtat, i amb l'aplicació de la Llei Orgànica 3/2007 d'Igualtat, aquesta figura esdevé una clara necessitat. De fet, en l'àmbit local, els Ajuntaments són un dels espais on s'han anat incorporant els professionals especialitzats en gènere. Així doncs, la incorporació d'aquest tipus de tècnics dins l'administració pública és ja una realitat i, tal com ocorre en aquells països on hi ha una més gran tradició d'estudis especialitzats amb perspectiva de gènere, aquests professionals hi tindran encara una més gran importància.

Institucions especialitzades:
Hi ha institucions públiques específiques, com és ara el cas a Catalunya de l'Institut Català de les Dones, que es caracteritzen per fomentar i promoure la sensibilització al voltant de la igualtat de gènere. També hi ha àrees específiques en algunes institucions, com és el cas de l'Oficina de les Dones i LGTBI, que fan activitats per promoure la igualtat. Aquests són espais on es poden incorporar els/les professionals que cursin aquest diploma d'Especialització.

Empreses privades i sindicats:
Algunes mesures, especialment aquelles que tenen la finalitat de conciliar la vida familiar i laboral, s'han incorporat en la pràctica d'algunes empreses. Igualment, els plans d'igualtat i les auditories de gènere són mesures que es comencen a desenvolupar, i els tècnics i les tècniques d'agents d'igualtat hi tenen un lloc de treball.

El món associatiu:
L'àmbit associatiu té un interès important per a persones que estiguin en condicions de detectar problemes, oferir respostes, discutir i analitzar polítiques, elaborar pressupostos, etc., en el camp de les desigualtats i les discriminacions entre dones i homes.

Professionals en general

Professionals de qualsevol àmbit que vulguin tenir una especialitat en polítiques de gènere.

Pràctiques

Són pràctiques optatives curriculars. 125 hores de pràctiques externes en institucions (inclou treball, tutories i avaluació): avaluació del tutor/tutora que l'alumnat té, per conveni signat, a la Institució, seguiment de les coordinadores del diploma de postgrau i vistiplau de la direcció del diploma de postgrau.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Ciència Política i de Dret Públic

Contacte

Albert Guirao

Informació addicional

http://genereiigualtat.uab.cat/

Més informació

Vols rebre més informació?