Curs en Un Viatge per la Literatura de l'Antic Egipte

Presentació

- El curs està dirigit a l'estudiant universitari i al públic cultivat en general que desitja posseir una formació egiptològica especialment centrada en alguns temes d’interès vinculats a l'Egiptologia.
- El curs serveix a l'estudiant per a mostrar com la cultura egípcia pot ser estudiada des de diferents àmbits temàtics i diferents enfocaments i mètodes.
- El curs està concebut com una introducció a un aspecte de la cultura faraònica, especialment atractiu i tractat de manera nova, dins d'aquesta civilització.

Continguts

La civilització de l'antic Egipte ens llegà un gran nombre de textos que ens han permès endinsar-nos en el coneixement de la civilització faraònica. Tot i que la majoria de textos són de caràcter religiós, hi ha un important corpus textual que podem classificar com a textos literaris. L'objectiu d'aquest curs serà el d'oferir a l'alumne un recorregut per aquests textos des del Regne Antic fins l'arribada dels grecs. Després de definir que entenem per literatura a l'antic Egipte i veure les seves característiques específiques i recursos literaris, s'analitzaran els diferents gèneres existents: autobiografies, narrativa, ensenyaments, himnes i poesia, entre d'altres. Es presentaran i s'analitzaran les principals obres literàries de l'antic Egipte, posades en context, per tal de, no només reconèixer els seus valors literaris, sinó també d'extreure'n informació històrica, social i cultural.

Objectius

Aprofundir en el coneixement dels textos literaris, com a mode d'acostament a la cultura egípcia

Requisits d'accés

- S'admetran persones amb i sense titulació universitària, que tindran dret només a un certificat.
- Els principals destinataris són graduats, diplomats o llicenciats de qualsevol branca de les ciències humanes i socials, però també graduats, diplomats o llicenciats d'altres especialitats o persones sense titulació universitària que tinguin inquietuds i coneixements humanístics.
- En cap cas aquest curs podrà convalidar l'assignatura que amb el mateix títol i contingut forma part del diploma online Antic Egipte, que també ofereix la UAB.

Sortides professionals

El curs oferix a l'alumne un major bagatge cultural en el món de la literatura, per la qual cosa amplia les capacitats de qualsevol que vullga desenrotllar-se més en eixe àmbit. Aquest és un curs acadèmic, no professionalitzador, encara que després els nostres estudiants desenvolupen les activitats i/o es mouen en els camps laborals següents (per als quals surten capacitats):
- El treball i la recerca personals.
- La docència (ensenyaments egiptològics a secundària, en el marc universitari, en institucions privades).
- La participació en missions arqueològiques a Egipte.
- L'activitat editorial (traducció o edició d'obres egiptològiques).
- El turisme cultural (viatges especialitzats).
- La museística, les exposicions i la conservació del patrimoni egiptològic.
- La gestió cultural en l'àmbit egiptològic.
- El periodisme cultural.

Contacte

Jose Lull Garcia

Telèfon: 935868834

Correu electrònic: Jose.Lull@uab.cat

Web: http://www.uab.cat/iepoa

Curs d'especialització UAB

3a Edició
Places: 25
Orientació: Acadèmica
5 ECTS
Codi de l'estudi: 3831/3
Modalitat: Online
Dates: del 12/01/2021 al 12/03/2021
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Institut Interuniversitari d'Estudis del Pròxim Orient Antic
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs Un Viatge per la Literatura de l'Antic Egipte

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.